17.06.24

Saku Vallavalitsus

Infotelefon 671 2431

E-post saku@sakuvald.ee

Juubelitammede tee 15, 75501 Saku Harjumaa

Vastuvõtuaja palume eelnevalt kokku leppida.

 

Lahtiolekuajad:

E, T, N  8-17
K  8-18
R  8-14

 

 

Reg. nr  75019738

Pank: Swedbank EE862200001120079664

Käibemaksukohustuslase nr EE100770256
Tehingupartneri kood 150101

NB! Alates 1.07.2019 saab avalikule sektorile arveid saata vaid e-arvetes. Vaata rohkem infot SIIT

       

Vallavalitsus
Vallakantselei
Sotsiaalhoolekandeteenistus
Haridus- ja kultuuriteenistus
Ehitus- ja planeerimisteenistus
Arendus- ja keskkonnateenistus
Majandusteenistus
Finantsteenistus
Toitlustusteenistus
Vallavalitsuse töötajate puhkused
Vallavalitsuse ametnike haridus

     
       

Vallavalitsus

     
Marti Rehemaa Vallavanem 671 2444 marti.rehemaa@sakuvald.ee
Tanel Ots Vallavalitsuse liige, abivallavanem 5860 2400 tanel.ots@sakuvald.ee
Kalle Pungas Vallavalitsuse liige 506 6974 kalle.pungas@sauevald.ee
Rando Kruuse Vallavalitsuse liige 5344 5525 rando.kruuse@sakuvald.ee
       

 

Vallakantselei

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Siiri Raagmets Vallasekretär 671 2430 siiri.raagmets@sakuvald.ee
Vahur Glaase Jurist 671 2434 vahur.glaase@sakuvald.ee
Annika Voosel
rahvastikuregistri toimingud, elukoha ja peresündmuste registreerimine
Vallasekretäri abi 671 2429 annika.voosel@sakuvald.ee
Pille Sasmin Sekretär 671 2431 pille.sasmin@sakuvald.ee
Chris Stroom Sekretär 671 2447 chris.stroom@sakuvald.ee
Katre Ulmas Volikogu sekretär   katre.ulmas@sakuvald.ee
Annika Kubja
vallavalitsuse sise- ja välissuhtlus, meediapäringud
Kommunikatsioonijuht 671 2435
5550 2718
annika.kubja@sakuvald.ee
Merilin Piirsalu
Vallalehe Saku Sõnumite toimetamine, kaastööd, reklaam
Toimetaja

671 2425
5346 4224

merilin.piirsalu@sakuvald.ee
       

 

Sotsiaalhoolekandeteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Eike Hunt
sotsiaalhoolekande korraldamine vallas, nõustamine täisealiste eestkoste küsimustes
Sotsiaalhoolekandeteenistuse  juht 671 2445 eike.hunt@sakuvald.ee
Maarika Tikman
sotsiaaltoetused, invaparkimiskaardid, EL toiduabi
Sotsiaalhoolekande spetsialist 671 2402 maarika.tikman@sakuvald.ee
Kaire Kopli
sotsiaalteenused täisealistele erivajadusega isikutele ja eakatele
Juhtumikorraldaja E,K,N,R
671 2404
kaire.kopli@sakuvald.ee
Anne Rannaveski-Poola Lastekaitse peaspetsialist 671 2428 anne.rannaveski-poola@sakuvald.ee
Anu Mesila
erivajadusega lastega perede nõustamine, sotsiaalteenused erivajadusega lastele
Lastekaitsespetsialist 671 2401 anu.mesila@sakuvald.ee
Triin Voodla Lastekaitsespetsialist 671 2439, 5918 6551 triin.voodla@sakuvald.ee
Annika Saar Lastekaitsespetsialist 5190 6333 annika.saar@sakuvald.ee

 

Haridus- ja kultuuriteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Katrin Parve
hariduse, kultuuri ja spordi valdkonna juhtimine
Haridus- ja kultuuriteenistuse juht

671 2443
5425 0650 

katrin.parve@sakuvald.ee

Elen Jahimaa

üldhariduskoolid, täiskasvanuharidus, elukestev õpe, e-keskkond ARNO üldhariduse küsimustes

Hariduse peaspetsialist 671 2415 elen.jahimaa@sakuvald.ee

Jelizaveta Lauri

alusharidus, lasteaiakohad, lapsehoiuteenus, koduse lapse toetus, e-keskkond ARNO alushariduse küsimustes

Haridusspetsialist 671 2437

jelizaveta.lauri@sakuvald.ee

Anne-Ly Suvi

huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, kultuur ja sport, sh sporditegevuse toetus, e-keskkond ARNO huvihariduse küsimustes

Kultuuri-, spordi- ja noorsootööspetsialist

671 2449

annely.suvi@sakuvald.ee
Elisabeth Gross
13-29 aasta vanuses noorte toetamine
Noorte heaolu spetsialist 5878 8850 elisabeth.gross@sakuvald.ee

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Silver Riisalo
ehitus- ja planeerimisvaldkonna ning maaõigusega seonduvate tegevuste koordineerimine

Ehitus- planeerimisteenistuse juht

671 9339 silver.riisalo@sakuvald.ee
Leho Vilu
projekteerimistingimused ning arhitektuursed ja ehituslikud küsimused

Arhitekt

671 2420 leho.vilu@sakuvald.ee
Piia Raidalu
ehitusload, s.h teed ja trassid, äri -ja tootmishooned

Ehitusspetsialist
 

671 2416 piia.raidalu@sakuvald.ee
Liia Orlova
kasutusload
Ehitusspetsialist 671 2446 liia.orlova@sakuvald.ee
Viktor Nazarov
ehitusload: elukondlikud hooned

Ehitusspetsialist 
 

671 2426 viktor.nazarov@sakuvald.ee
ametikoht täitmisel
välireklaamid, avalike ruumi projektid, planeeringud

Arhitekt-planeerija

671 9339  
Piret Lõoke
ehitus- ja liiklusjärelevalve, veeseaduse ja reovee eeskirja ning reklaamide kontroll

Järelevalve inspektor

671 2409 piret.looke@sakuvald.ee
Maie Lipso
maade kruntimine, kasutusõigused, maamaks, koha-aadressid

Maakorraldusspetsialist

671 2423 maie.lipso@sakuvald.ee
Maigi Tenisson
puurkaevud, puuraugud, omapuhastid ning keskkonnamõju hindamine ja keskkonnaload (maavarad, vesi)

Keskkonnaspetsialist
 

671 2421 maigi.tenisson@sakuvald.ee
Kristina Suits
detailplaneeringud

Planeeringuspetsialist

671 2424 kristina.suits@sakuvald.ee
ametikoht täitmisel
registrite pidamine, s.h geodeetilised tööd

Vanemtehnik

   

 

Arendus- ja keskkonnateenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Kerli Laur
keskkonna, jäätmehoolduse arendamise ja keskkonnakaitse valdkonna koordineerimine, arengukava, kliima- ja energiakava, projektid
Arendus- ja keskkonnateenistuse juht 671 2427 kerli.laur@sakuvald.ee
Hele-Mall Kink
arengukava,  toetusfondide taotlused (MTT, ÜVK, korterelamute toetus), projektitaotlused ja nõustamine taotluste kirjutamisel, uuringud ja küsitlused, kogukonna koosloome
Arendusspetsialist

528 7877

helemall.kink@sakuvald.ee
Stiina Vard
keskkonnaprojektid, avalikud pakendipunktid, võõrliigid, ringmajandus, kliima- ja energiakava
Keskkonnaspetsialist 671 4139 stiina.vard@sakuvald.ee
Merili Ring
keskkonnaalaste teadete lahendamine, rikkumiste menetlemine, korraldatud jäätmeveo vabastused, jäätmejaamade töö koordineerimine
Keskkonnakaitse inspektor 671 4133 
5199 9341
merili.ring@sakuvald.ee
Laura Siitam
geograafiliste infosüsteemide haldamine ja kaartide koostamine
GIS-spetsialist 5199 9385 laura.siitam@sakuvald.ee

 

Majandusteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Peep Pukk
vallavara haldamise üldküsimused, ühistransport 
Majandusteenistuse juht 671 2406 peep.pukk@sakuvald.ee
Aigar Pruul
valla hoonete ja rajatiste elektrisüsteemid, tänavavalgustus, tehnovõrgud, sadeveed, kaeveload
Taristuinsener

671 2410

5480 0006

aigar.pruul@sakuvald.ee
August Albert
valla teede ja tänavate hooldus (sh talihoole) ja heakord, kaeveload
Vallamajanduse insener 671 2407 august.albert@sakuvald.ee
Kalev Eensaar
valla teede ja tänavate projekteerimine ja ehitamine
Teedeinsener 5340 9995 kalev.eensaar@sakuvald.ee
Igor Gerasenkov
hoonete ehitus ja remont
Ehitusinsener 671 2438 igor.gerasenkov@sakuvald.ee
ametikoht täitmisel
riigihanked, toimingud vallavaraga
Hankespetsialist 671 2408  
Juhani Lipso
IT-süsteemide riist- ja tarkavara haldamine, videosüsteemid, sidelahendused
IT-spetsialist 671 2412 juhani.lipso@sakuvald.ee
Urmas Lorvi
IT-süsteemide riist- ja tarkavara haldamine, serverid, sidelahendused
IT-spetsialist 652 2939 urmas.lorvi@sakuvald.ee
Joel Villem
valla haljasalade heakord, sh niitmine, haljastuse rajamine, jäätmevedu, raieload, koerte ja kasside pidamise nõuetest kinnipidamise järelevalve
Haljastuse ja heakorra peaspetsialist 671 2436 joel.villem@sakuvald.ee
Marek Ploompuu
hoonete ja rajatiste haldamine (haridusasutused, mänguväljakud jms) valla põhjapiirkonnas
Haldusspetsialist 652 5519 marek.ploompuu@sakuvald.ee
Rain Oksaar
hoonete ja rajatiste haldamine (haridusasutused, mänguväljakud jms) valla lõunapiirkonnas
Haldusspetsialist 5199 4888 rain.oksaar@sakuvald.ee
       

 

Finantsteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Randar Lohu Finantsteenistuse juht 671 2411 randar.lohu@sakuvald.ee
Maire Nurmeots Pearaamatupidaja 671 2414 maire.nurmeots@sakuvald.ee
Kristi Jõeleht Vanemraamatupidaja 671 2432 kristi.joeleht@sakuvald.ee
Ilona Juht Personalispetsialist 671 2413 ilona.juht@sakuvald.ee
Merike-Melaine Kuimet Raamatupidaja-kassapidaja 671 2417 merike.kuimet@sakuvald.ee
Lilian Stroom Raamatupidaja 671 2405 lilian.stroom@sakuvald.ee

 

Toitlustusteenistus

 

Ametinimetus ja -juhend

   
Anu Ruukholm Toitlustusteenistuse juht 5199 9787 anu.ruukholm@sakuvald.ee
       
       
Andmekaitse spetsialisti ülesandeid täidab Saku vallavalitsuses 
Annika Voosel
  671 2429 annika.voosel@sakuvald.ee