Kolmapäeval, 13. novembril, ei ole ehitus- ja planeerimisteenistuse juhi Maire Lauri ja keskkonnakaitse inspektori Kerli Lauri vastuvõttu.
Planeeringuspetsialist Silver Riisalo vastuvõtt toimub homme 13. 11. kella 17-18

Saku Vallavalitsus teatab:

Saku valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 23. septembrist kuni 23. oktoobrini 2019.

Saku valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub:

1) Teisipäeval 26. novembril 2019 kell 17.30 – Kiisa alevikus Kiisa vabaajakeskuses (aadress: Kurtna tee 8, Kiisa alevik);

2) Kolmapäeval 27. novembril 2019 kell 17.30 – Saku alevikus Saku vallaraamatukogu saalis (aadress: Teaduse tn 1, Saku alevik).

Arutelul tutvustab vallavalitsus eelnõu kohta esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta, põhjendab üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastab muudele eelnõuga seotud küsimustele.

Eesti.ee elukohateenus ei tööta 13.-25. novembrini

12.11.2019

13. novembril kella 17-st ei tööta eesti.ee e-elukohateate esitamise teenus. Sel ajavahemikul saab elukohateateid esitada Saku Vallavalitsuses kohapeal (Saku, Teaduse 13) või võib saata digiallkirjastud avalduse e-posti aadressil saku@sakuvald. E-...  Loe edasi »

Saku Sõnumid

Kohanime määramine Jälgimäe külas

Korraldus

Asendiplaan

Sündmused vallas

 

Vaata kõiki sündmusi

 

 

Kontaktid