SAKU VALLA LASTEAEDADE JA KOOLIDE KAART

Lapse lasteaia järjekorda lisamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO.

Keskkonda saab sisse logida SIIT. Selleks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiil ID.

Lasteaiakohad järgnevaks õppeaastaks komplekteeritakse aprillikuus. Vabade kohtade tekkimisel tehakse pakkumisi ka jooksvalt. Koha saamise korral tuleb vanemale teavitus taotlusel olevale e-posti aadressile. Seejärel tuleb sisse logida e-keskkonda ARNO ning pakutud koht kinnitada või loobuda. Loobumise korral pakutakse kohta järjekorras järgmisele. Järjekorras olevat taotlust on võimalik muuta seni, kuni see ei ole menetletud. Oluline on ka enne komplekteerimist taotlus üle vaadata, et kontaktandmed oleksid kehtivad.

Täpsem lasteaiakohtade jagamise kord on leitav SIIT.

Oma lapse paiknemist järjekorras näete, kui logite siisse e-keskkonda ARNO valite menüüst Lasteaiad ja klikite kastile

Lasteaia kohatasu maksumus lapsevanemale Saku valla lasteaedades sõltub vanemate rahvastikuregistri andmetest. Kui lapse mõlema vanema (sh üksikvanem) elukoht on registreeritud Saku valda, on lasteaia kohatasu suurus 10 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Kui Saku valda on registreeritud ainult ühe vanema elukoht, siis on kohatasu suurus 20 % töötasu alammäärast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks last, on pere teise lapse kohatasu 70% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kolm või enam last ja nii lapsed kui ka mõlemad vanemad (sh üksikvanem) on saku valla registris, siis on kohatasu soodustuse suurus kõigi lasteasutuses või lastehoius käivate laste eest 100%. Kohatasule lisandub toiduraha.

Üksikvanemana käsitletakse lapsevanemat, kes kinnitab, et lapse teine vanem ei ela samas leibkonnas. Üksikvanemaks olemist ei pea kinnitama juhul, kui rahvastikuregistri andmetes puudub lapse teine vanem.

 

2022

Kohatasu

20% 1 laps lasteasutuses  

130,8 €

20% 2 last lasteasutuses  

91,56 €

10% 1 laps lasteasutuses  

65,4 €

10% 2 last lasteasutuses  

45,78 €

 

Lisainfo saamiseks pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Merlin Seervaldi poole, telefonil 6 712 437 või e-postil merlin.seervald@sakuvald.ee

 

Saku Lasteaed Päikesekild

Aadress: Teaduse 14, Saku, 75501

Direktor Tiiu Rõuk: tel 6728 722 

E-post: paikesekild@sakuvald.ee

Koduleht: www.paikesekild.ee

 

Saku Lasteaed Terake

Aadress: Tallinna mnt 12, Saku, 75501

Direktor kt Marika Järve: tel 6728 714, 5569 9588

E-post: marika.jarve@sakuvald.ee

Kodulehet: www.sakuterake.ee

 

Kurtna Kool – lasteaed

Aadress: Kurtna tee 50, Kurtna, 75518

Kontakttelefon: 6719 230  

E-post: kurtnakool@sakuvald.ee

Direktor Kristjan Saar, kristjan.saar@kurtnakool.ee

Lasteaia õppealajuhtaja Kaire Oks, kaire.oks@kurtnakool.ee, tel 6719 233

Koduleht: www.kurtnakool.ee

 

Nõlvaku Lasteaed - koostöös Saue vallaga valminud lasteaias on kohti 120 lapsele, millest kuuendik kuulub Saku valla lastele.

Aadress: Kaselaane tn 1, Laagri, 76401

Direktor Merle Perm, merle.perm@sauevald.ee, tel 5307 9131

Koduleht: www.nolvakulasteaed.ee

Nõlvaku Lasteaia FB