SAKU VALLA LASTEAEDADE JA KOOLIDE KAART

Lapse lasteaia järjekorda lisamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO.

Keskkonda saab sisse logida SIIT. Selleks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiil ID.

Lasteaiakohad järgnevaks õppeaastaks komplekteeritakse aprillikuus. Vabade kohtade tekkimisel tehakse pakkumisi ka jooksvalt. Koha saamise korral tuleb vanemale teavitus taotlusel olevale e-posti aadressile. Seejärel tuleb sisse logida e-keskkonda ARNO ning pakutud koht kinnitada või loobuda. Loobumise korral pakutakse kohta järjekorras järgmisele. Järjekorras olevat taotlust on võimalik muuta seni, kuni see ei ole menetletud. Oluline on ka enne komplekteerimist taotlus üle vaadata, et kontaktandmed oleksid kehtivad.

Täpsem lasteaia vastuvõtmise ja väljaarvamise kord on leitav SIIT.

Oma lapse paiknemist järjekorras näete, kui logite siisse e-keskkonda ARNO valite menüüst Lasteaiad ja klikite kastile

Vastavalt kehtestatud määrusele on lasteaia kohatasu maksumus sõltuv vanemate rahvastikuregistri andmetest. Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal 31.detsembri seisuga Saku vald, on lasteaia kohatasu suurus 10 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Kui Saku valda on registreeritud ainult ühe vanema elukoht, siis on kohatasu suurus 20 % töötasu alammäärast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks või enam last, on pere teise ja iga järgmise lapse kohatasu 70% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast. Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kolm või enam last ja nii lapsed kui ka mõlemad vanemad (sh üksikvanem) on saku valla registris, siis on kohatasu soodustuse suurus kõigi lasteasutuses või lastehoius käivate laste eest 100%. Kohatasule lisandub toiduraha.

Üksikvanemana käsitletakse lapsevanemat, kes kinnitab, et lapse teine vanem ei ela samas leibkonnas. Üksikvanemaks olemist ei pea kinnitama juhul, kui rahvastikuregistri andmetes puudub lapse teine vanem.

 

Seoses Vabariigi Valitsuse 8.12.2023 kehtestatud töötasu alammäära tõusuga (725-lt eurolt 820-le eurole) kehtivad alates 1. jaanuarist 2024 lasteaia kohatasud järgnevalt:

Üks vanem rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanik
Esimene laps lasteaias 164,00
Teine ja iga järgmine laps lasteaias 114,80
 
Kaks vanemat või üksikvanem rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikud
Esimene laps lasteaias 82,00
Teine laps lasteaias 57,40
Kolm või enam last lasteasutuses, tasu iga lapse eest 0,00

 

Selleks, et rakenduks sissekirjutuse soodustused, peab lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht olema lapse lasteasutusse võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal 31.detsembri seisuga Saku vald.Elukoha registreerimise täpne info on leitav siit https://www.sakuvald.ee/elukoha-ja-perekonnatoimingud 

Kohatasu tasumise kohustus algab kuust, mil laps arvati lasteasutuse nimekirja ja lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust. Kohatasu Saku valla munitsipaallasteasutuses makstakse 12 kuu eest aastas, olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte. Kui laps arvatakse lasteasutusest välja kalendrikuu keskel, arvestatakse kohatasu lõpetamise kuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud kalendripäevade järgi. 

Lasteasutusest väljaarvamiseks (v.a kooliminek) esitab vanem hiljemalt 14 kalendripäeva enne lapse lasteasutusest lahkumist taotluse e-keskkonnas ARNO, milles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise kuupäev ja põhjendus.

Saku vald on liitunud arveldusplatvormiga Bill.me, kus on võimalik Saku Vallavalitsuse poolt esitatud arveid vastu võtta, vaadata ja tasuda. Vanemale saadetakse esmakordsel arve väljastamisel e-kirjaga kutse keskkonda sisenemiseks. Klikkides lingile tuleb täita registreerumiseks vajalikud väljad ning edaspidi saab keskkonda  sisse logida veebi aadressilt https://www.bill.me/et/  kasutajatunnuse ja parooliga.

Arveid saab tasuda otse e-keskkonnast, millele lisandub teenustasu või laadida alla arve ja tasuda internetipanga kaudu. Bill.me keskkonnast tasudes lisandub teenustasu 2%. Kui soovitakse arveid saada ikkagi e-postile, tuleb sellest teavitada Saku valla finantsteenistust e-posti aadressil kristi.joeleht@sakuvald.ee.

 

  • Lasteaiakohtade komplekteerimisega seotud lisainfo saamiseks saab pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti poole e-postil haridus@sakuvald.ee. 

  • Lasteaedade kontaktid leitavad siin:
     

Saku Lasteaed Päikesekild

Aadress: Teaduse 14, Saku, 75501

Direktor Tiiu Rõuk: tel 6728 722 

E-post: paikesekild@sakuvald.ee

Koduleht: www.paikesekild.ee

 

Saku Lasteaed Terake

Aadress: Tallinna mnt 12, Saku, 75501

Direktor Marika Järve: tel 6728 714, 5569 9588

E-post: marika.jarve@sakuvald.ee

Kodulehet: www.sakuterake.ee

 

Kurtna Kool – lasteaed

Aadress: Kurtna tee 50, Kurtna, 75518

Kontakttelefon: 6719 230  

E-post: kurtnakool@sakuvald.ee

Direktor Kristjan Saar, kristjan.saar@kurtnakool.ee

Lasteaia õppealajuhtaja Kaire Oks, kaire.oks@kurtnakool.ee, tel 6719 233

Koduleht: www.kurtnakool.ee

 

Nõlvaku Lasteaed - koostöös Saue vallaga valminud lasteaias on kohti 120 lapsele, millest kuuendik kuulub Saku valla lastele.

Aadress: Kaselaane tn 1, Laagri, 76401

Direktor Merle Perm, merle.perm@sauevald.ee, tel 5307 9131

Koduleht: www.nolvakulasteaed.ee

Nõlvaku Lasteaia FB

 

Saku valla lasteaedades on õppetöö korraldamiseks ning lapsevanema ja lasteaia vahelise info vahetamiseks kasutusel infosüsteem eliis.eu. Lasteaiad sisestavad lapse andmed süteemi siis, kui laps hakkab kohta kasutama. Seejärel näeb lapsevanem eliis.eu keskkonda sisselogides oma lapsega ja lapse rühmaga seotud infot.