SAKU VALLAVOLIKOGU JÄRGMINE KORRALINE ISTUNG

21. septembril 2023. a KELL 17  SAKU VALLAMAJAS

Juubelitammede tee 15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse esitamine
AS Tariston Tõdva liivakarjääri keskkonnaloa andmisega mittenõustumine

Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:   keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

4. Keskkonnaloa taotlusele arvamuse esitamine
AS TREV-2 Grupp liivakarjääri keskkonnaloa nr KL514228 muutmisega nõustumine

Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:   keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

5. Saku Vallavolikogu 17.12.2020 määruse nr 16 „Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord" muutmine  

Ettekandja:          haridus- ja kultuuriteenistuse juht Katrin Parve
Kaasettekandja:   hariduskomisjoni esimees Anna Lutter

6.Saku Vallavolikogu 19.12.2023 määruse nr 14 „Hoolekogu moodustamise kord ja töökord Saku valla munitsipaalkoolides" muutmine

Ettekandja:          haridus- ja kultuuriteenistuse juht Katrin Parve
Kaasettekandja:   hariduskomisjoni esimees Anna Lutter

7. Saku valla bussiliinide sõidupiletite hinna kehtestamine ja  sõidusoodustuste andmise kord Elroni rongides

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:   eelarvekomisjoni esimees Arvi Ratassepp

8. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega Saku valla kasuks

Lisa 1               Lisa 2
Viimsi Metskond 19 ja Viimsi Metskond 22 kinnistutel asuvad Männi tee ja Raudtee tänavale isikliku kasutusõiguse seadmine Saku valla kasuks

Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:   keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

9. Vara tasu eest omandamne ja volituste andmine (asutusesiseseks kasutamiseks)
Ettekandja:          majandusteenistuse juht Peep Pukk
Kaasettekandja:   keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

10. Saku valla tunnustusavalduse andmine (asutusesiseseks kasutamiseks)

Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:   volikogu esimees Eero Alamaa

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 15. septembrist 2023 vallakantseleis ja valla veebilehel https://www.sakuvald.ee/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Eero Alamaa
vallavolikogu esimees

 

Saku Vallavolikogu määrused

Saku Vallavolikogu otsused