17.01.20

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 23. JAANUARIL 2020. a ALGUSEGA KELL 17 

SAKU VALLARAAMATUKOGU NÕUPIDAMISTE SAALIS

Teaduse tn 1, Saku alevik

 

PÄEVAKORRAS

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Ülevaade õiguskorrast Saku vallas
Ettekandja:          Mart Meriküll – Lääne-Harju politseijaoskond, piirkonnavanem
Kaasettekandja: Enely Meho - Lääne-Harju politseijaoskond, piirkonnapolitseinik

4. Informatsioon sihtotstarbeliste vahendite kasutamisest
Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu

5. Saku valla 2020. aasta eelarve 1. lugemine

2020. aasta eelarve seletuskiri

Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Saku Vallavolikogu 21.01.2016 otsuse nr 4 „Projektitoetuse taotluste hindamiskomisjoni moodustamine" muutmine
Ettekandja:          finantsteenistuse juht Randar Lohu
Kaasettekandja:  kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

7. Vallavara tasuta omandamine
7.1. Kasemetsa tee 66 kinnistu (registriosa number 570602, katastritunnus, 71809:001:0270
 skeem

7.2. Rebasesaba tänav (registriosa number 4614202, katastritunnus 71801:001:1694)

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots   

Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

8. Arvamuse andmine haldusüksuse piiride muutmise algatamise kohta
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

9. Kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega
9.1. Uusmäe põik 4 (katastritunnus 71801:001:2125) ja Uusmäe põik 6 (katastritunnus 71801:001:2126) skeem 1 skeem 2 skeem 3 skeem 4 skeem 5

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

10. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
10.1 Saku valla Jälgimäe küla Murimäe tee 24 detailplaneering

Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  arendus- ja ettevõtluskomisjoni esimees Mart Siimann

11. Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine
Ettekandja:          vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja:  eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

12. Saku valla tunnustusavalduste andmine
Ettekandja:          abivallavanem Tanel Ots
Kaasettekandja:  kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 17. jaanuarist 2020 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

 

Tiit Vahenõmm

Vallavolikogu esimees

Toimetaja: ANNIKA VOOSEL