9.11.18

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 15. NOVEMBRIL 2018. a  ALGUSEGA KELL 17 

SAKU GÜMNAASIUMI AUDITOORIUMIS

Tallinna mnt 10, Saku alevik

 

P Ä E V A K O R D

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Saku Vallavolikogu 19.11.2015 määruse nr 15 „Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord" muutmine 3. lugemine  määruse lisa
Ettekandja:         Evelin Normak –  finantsteenistuse juht
Kaasettekandja: Katrin Krasilnikov – kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees

4. Vallavara tasuta omandamine
4.1 Joonis - Transpordimaa kinnistu asukohaga Tähe põik, Juuliku küla, Saku vald
Ettekandja:         Marti Rehemaa – vallavanem
Kaasettekandja: Kaur Lohk – eelarvekomisjoni esimees

5. Saku Vallavolikogu 18.02.2016 määruse nr 3 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" muutmine

määruse lisa

5.1 Vallavalitsuse ning arendus- ja ettevõtluskomisjoni ning revisjonikomisjoni seisukoht

Ettekandja:         Ivar Raig – revisjonikomisjoni esimees
Kaasettekandja: Marti Rehemaa – vallavanem

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 9. novembrist 2018 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees


 

Toimetaja: ANNIKA VOOSEL