24.03.20

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG TOIMUS SEOSES KOROONAVIIRUSE LEVIKUGA VÄLJA KUULUTATUD ERIOLUKORRA TÕTTU ELEKTROONILISELT.

AVALIKKU ISTUNGIT JA ISTUNGIT AVALIKULT ÜLE EI KANTUD

 

PÄEVAKORRAS

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 17 (poolt 14, vastu 0, erapooletuid 2). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali ja Argo Zirk. Erapooletuks jäid Eero Alamaa ja Sale Mantsik.

4. Maavara kaevandamisloa pikendamise taotlusele arvamuse esitamine

Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 18 (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Eero Alamaa, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali, Argo Zirk ja Sale Mantsik.

5. Maavara kaevandamislubade liitmise taotlusele arvamuse esitamine

Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 19 (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Eero Alamaa, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali, Argo Zirk ja Sale Mantsik.

6. Vallavara tasuta omandamine
6.1. Uue-Kaasiku kinnistu (registriosa nr 12843902, katastritunnus 71801:006:1023); lisa

Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 20 (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Eero Alamaa, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali, Argo Zirk ja Sale Mantsik.

6.2. Uustalu kinnistu (registriosa nr 115402, katastritunnus 71801:006:0260). lisa

Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 20 (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Eero Alamaa, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali, Argo Zirk ja Sale Mantsik.

7. Investeeringuobjekti lisamine Harju maakonna arengustrateegiasse
Saku Vallavolikogu võttis vastu otsuse nr 22 (poolt 16, vastu 0, erapooletuid 0). Poolt hääletasid Tiit Vahenõmm, Lemmi Oro, Peeter Leidmaa, Annely-Thea Häggblom, Mart Siimann, Eero Alamaa, Merike Sisask, Kairi Zaletajev, Katrin Krasilnikov, Kaur Lohk, Aare Järvelaid, Aivo Liiv, Jaan Plado, Marko Tali, Argo Zirk ja Sale Mantsik.

 

Volikogu istungi protokoll

21.03.2020 esitasid volikogu liikmed Sale Mantsik, Jaan Plado, Ivar Raig, Marianne Rande ja Hasso Uuetoa Saku Vallavolikogule ja Saku Vallavalitsusele avaliku kirja Saku Vallavolikogu 19. märtsi istungi elektrooniliseks koosolekuks muutmise seaduslikkuse ja selle koosoleku otsuste legitiimsuse kohta. Kiri on leitav siit

 

Elektroonilise istungi läbiviimise põhejndused on esitatud volikogu protokollis.

Juhend kohalike omavalitsuse töökorralduseks eriolukorras

 

Siiri Raagmets
Vallasekretär

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS