KUTSE

 

SAKU VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG

15. septembril 2022. a KELL 17 

SAKU VALLAMAJAS

Juubelitammede tee 15

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Lapsehoiuteenuse hüvitise maksimummäära kehtestamine
Ettekandja:          haridusspetsialist Merlin Seervald
Kaasettekandja:  hariduskomisjoni esimees Anna Lutter

4. Saku Vallavolikogu 17. märtsi 2016 määruse nr 13 „Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine" muutmine
Ettekandja:         sotsiaalhoolekandeteenistuse juht Eike Hunt           
Kaasettekandja:  sotsiaalkomisjoni esimees Kairi Zaletajev

5. Kasutusvalduse seadmine          Kasutusvalduse ala plaan
Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:  keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

6. Keskkonnaloa muutmise taotlusele arvamuse andmine
Ettekandja:          ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja:  keskkonna- ja arenduskomisjoni esimees Tiit Vahenõmm

7. Saku Vallavolikogu spordikomisjoni koosseisu muutmine
Ettekandja:          spordikomisjoni esimees Peeter Leidmaa

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 9. septembrist 2022 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

 

Eero Alamaa

Vallavolikogu esimees