KUTSE

 

SAKU VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG

TOIMUB 16. SEPTEMBRIL 2021. a KELL 17 

 

Saku Vallamajas aadressil Juubelitammede tee 15

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Jaoskonnakomisjoni liikmete nimetamine

Ettekandja:          vallasekretär Siiri Raagmets

Kaasettekandja:  volikogu esimees Tiit Vahenõmm

4. Saku valla tunnstamise kord 2. lugemine

Lisa 1      Lisa 2      Lisa 3     Lisa 4

Ettekandja:          vallasekretär Siiri Raagmets

Kaasettekandja:  kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 10. septembrist 2021 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
vallavolikogu esimees