Sisukord
Kuulutuste ja reklaami tellimine
Kuulutuste ja reklaami hinnad
Ajalehe ilmumise kuupäevad 2022. aastal

Kuulutuste ja reklaami tellimine

Saku Sõnumite reklaami saab tellida aadressil ss@sakuvald.ee, info tel 671 2435. Reklaampind palun broneerida ära vähemalt 16 päeva enne ilmumistähtaega.
Saku Sõnumid ilmub alates 1. jaanuarist 2016 üks kord kuus.
Ajalehe maht on vähemalt 16 lehekülge, formaat A4 ning ajaleht on värviline.
1. jaanuarist 2016 levitatakse ajalehte tasuta otsepostitusega kõikidesse Saku vallas registreeritud postkastidesse, trükiarv 4300.
Väljapoole Saku valda on ajalehte võimalik tellida toimetusest hinnaga 1 euro üksiknumbri eest.
algusesse

Kuulutuste ja reklaami hinnad

1. oktoobrist 2021 on ajalehel alljärgnevad kuulutuste ja reklaami hinnad (sisaldavad käibemaksu):

reklaami suurus (laius x kõrgus) 

1/16 lk (45 x 64 mm)                                                            30 eurot;

1/8 lk (94 x 64 mm)                                                              55 eurot;

1/4 lk (94 x 132 mm)                                                           100 eurot;

1/2 lk (192 x 132 mm või 94 x 267 mm)                              175 eurot;

1 lk (192 x 250 mm)                                                              330 eurot;

reakuulutus (kuni 170 tähemärki)                                          10 eurot;

õnnitlus ja kaastundeavaldus                                                  5 eurot;

korduskuulutuse korraga tellimine ja tasumine                         - 10%;

12 ja enama korduskuulutuse korraga tellimine ja tasumine    - 25%;

tänuavaldus                                                                                 tasuta.

* Võtame vastu mõõdus ja kujundatud reklaame.

* Reklaami sobivuse üle otsustab toimetus.

Tasuta avaldatakse:

1. Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused ja reklaam;
2. Saku Vallavolikogu valimiste informatsioon enne valimisi suurusega kuni 1 lk valimisliidu, erakonna või üksikkandidaadi kohta;
3. heategevusürituste kuulutused ja reklaam suurusega kuni 1/8 lk;*
4. Saku valla pensionäride ja puuetega isikute ühenduste ürituste reklaam suurusega kuni 1/8 lk;
5. Saku valla territooriumil tegutsevate MTÜde, seltsingute ja külaseltside teated ja reklaam suurusega kuni 1/8 lk juhul, kui reklaamitakse Saku valla elanikele suunatud üritusi ja tegevusi, millel vallaelanikud saavad osaleda tasuta.

Toimetusel on õigus muuta avaldatava reklaami või kuulutuse suurust ja teksti, leheruumi puudumisel avaldada reklaam või kuulutus järgmises lehes või jätta avaldamata.

Punktis 3.–5. nimetatud isikute kuulutus või reklaam, mis on suurem kui 1/8 lk, on tasuline osas, mis ületab 1/8 lk.

Kuulutuste avaldamise eest tasutakse ülekandega Saku Vallavalitsuse arveldusarvele EE862200001120079664 Swedbankis või sularahas Saku Vallavalitsuse kassasse.

algusesse

Ajalehe ilmumise kuupäevad 2022. aastal

Saku Sõnumid 2022. aastal

13. jaanuar

17. veebruar

24. märts

21. aprill

19. mai

16. juuni

07. juuli

25. august

29. september

27. oktoober

24. november

22. detsember

algusesse