Sisukord
Kuulutuste ja reklaami tellimine
Kuulutuste ja reklaami hinnad
Ajalehe ilmumise kuupäevad 2021. aastal

Kuulutuste ja reklaami tellimine

Saku Sõnumite reklaami saab tellida aadressil ss@sakuvald.ee, info tel 671 2435. Reklaampind palun broneerida ära vähemalt 16 päeva enne ilmumistähtaega.
Saku Sõnumid ilmub alates 1. jaanuarist 2016 üks kord kuus.
Ajalehe maht on vähemalt 16 lehekülge, formaat A4 ning ajaleht on värviline.
1. jaanuarist 2016 levitatakse ajalehte tasuta otsepostitusega kõikidesse Saku vallas registreeritud postkastidesse, trükiarv 4300.
Väljapoole Saku valda on ajalehte võimalik tellida toimetusest hinnaga 50 senti üksiknumbri eest.
algusesse

Kuulutuste ja reklaami hinnad

(hinnad sisaldavad käibemaksu)

reklaami suurus 1/32 lk (45 x 30 mm)  (laius x kõrgus)     15 eurot

1/16 lk (45 x 64 mm või 94 x 30 mm)                                 25 eurot

1/8 lk (94 x 64 mm või 45 x 131 mm)                                 35 eurot

1/4 lk (94 x 131 mm või 192 x 64 mm)                               75 eurot

1/2 lk (192 x 131 mm või 94 x 267 mm)                            110 eurot

1 lk (192 x 267 mm)                                                           200 eurot

reakuulutus (kuni 170 tähemärki)                                       5 eurot

töökuulutus reakuulutusena (kuni 2 korda)                       tasuta

õnnitlus ja kaastundeavaldus                                              5 eurot

kindel paigutus                                                                        +25%

korduskuulutus                                                                        -10%

12 ja enama korduskuulutuse korraga tellimine               -25%

tänuavaldus                                                                              tasuta

Reklaami sobivuse üle otsustab peaspetsialist või toimetaja-kujundaja.

Tasuta avaldatakse:

Saku Vallavalitsuse hallatavate asutuste kuulutused ja reklaam;

Saku Vallavolikogu valimiste informatsioon enne valimisi, suurusega kuni 1 lk valimisliidu, erakonna või üksikkandidaadi kohta;

heategevusürituste kuulutused ja reklaam suurusega kuni 1/8 lk, seda ületav osa on tasuline;

Saku valla pensionäride ja puuetega isikute ühenduste kuulutused ja reklaam suurusega kuni 1/8 lk, seda ületav osa on tasuline;

MTÜde, seltsingute ja külaseltside, mille tegevus toimub Saku valla territooriumil või on suunatud Saku valla elanikele, teated ja reklaam, suurusega kuni 1/8 lk, kui ei reklaamita tasulisi üritusi; seda ületav osa on tasuline.

Ajalehe toimetusel on õigus muuta tasuta avaldatava reklaami või kuulutuse suurust ja teksti, leheruumi puudumisel avaldada reklaam või kuulutus järgmises lehes või jätta see avaldamata.

Kuulutuste avaldamise eest tasutakse sularahas Saku Vallavalitsuse kassasse või ülekandega Saku Vallavalitsuse arveldusarvele EE862200001120079664 Swedbank´is.
algusesse

Ajalehe ilmumise kuupäevad 2021. aastal

21. jaanuar

18. veebruar

18. märts

15. aprill

20. mai

17. juuni

8. juuli

26. august

23. september

21. oktoober

18. november

16. detsember

algusesse