Mittetulunduslik tegevus

 

 

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

Projektitoetuse taotlus
Lisa projektitoetuse taotlemisele - eelarve vorm excel doc
Tegevustoetuse taotlus
Kaasfinantseerimistoetuse taotlus

Projektitoetuse aruanne
Lisa projektitoetuse aruandele - rahaliste vahendite kasutamise vorm excel doc
Tegevustoetuse aruanne
Kaasfinantseerimistoetuse aruanne

Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed: Teele Raja (rahvatantsurühm "Hellad Tallad", naiskodukaitse Männiku jaoskonna liige, Tuhala Kaarli koguduse liige), Eero Alamaa (Männiku Küla Seltsi juhatuse liige, huvikeskuse bridžiringi juhendaja, Kaitseliidu liige), Merle Kangur (flamenco grupi ja seltsing Gitanda asutajaliige), Johannes Paldrok (MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed liige), Andres Krusell (MTÜ Saue küla liige), Anne-Ly Suvi (Noorsootöötajate Ühenduse liige), Lembit Makstin (volikogu eelarvekomisjoni liige).

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:  Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee
 

 

2018. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2016. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2013. aasta mittetulundusliku tegevuse toetused

 

Kasulik info:

Kodanikeühendusi nõustab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - www.heak.ee tel 656 6641, 656 6522; e-post info@heak.ee.

Nõustab tasuta nii ettevõtjaid kui kodanikeühendusi valdkondades: ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine; arendusprojektid ja äriplaanid; info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta; noorte ettevõtlikkuse edendamine; Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel; maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina; osalus ümarlaudades; koolituste ja infopäevade korraldamine.