Mittetulunduslik tegevus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord

3. veebruar 2020 on mittetulundusliku tegevuse projekti- ja tegevustoetuse taotluste esitamise tähtaeg.  

MTT toetuse taotlusi võetakse vastu 2020. aastast e-teeninduse keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub infosüsteemis SPOKU.

15. jaanuaril 2020 kell 17.30 toimub Saku Vallaraamatukogus (Teaduse 1, Saku) MTT infotund, kus tutvustatakse e-teeninduse keskkonnas taotluse esitamise võimalust ja menetlemist. 

Tänasest on taotlusvoor avatud ning võite asuda taotlust täitma. Kui selleks ajaks on tekkinud küsimusi või esineb probleeme, siis palun mulle eelnevalt teada anda. Kuna süsteem on uus, siis võin vajada infosüsteemi teenuse pakkuja abi olukorra lahendamiseks.

 

2019. aasta projektide ja tegevustoetuse aruanded esitatakse vanal viisil elektrooniliselt e-postile saku@sakuvald.ee

2020. aasta taotluste esitamise tähtaeg on küll 3. veebruar, kuid 2019. aasta tegevustoetuse aruanded tuleb esitada 31. jaanuariks 2020.

Projektitoetuse aruanne
Lisa projektitoetuse aruandele - rahaliste vahendite kasutamise vorm excel doc
Tegevustoetuse aruanne
Kaasfinantseerimistoetuse aruanne

Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed: Teele Raja (rahvatantsurühm "Hellad Tallad", naiskodukaitse Männiku jaoskonna liige, Tuhala Kaarli koguduse liige), Hanno Remmel, Kaire Koik, Johannes Paldrok (MTÜ Saku Priitahtlikud Pritsimehed liige), Andres Krusell (MTÜ Saue küla liige), Anne-Ly Suvi (Eesti Noorsootöötajate Kogu liige), Lembit Makstin (volikogu eelarvekomisjoni liige).

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:  Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra (MTT) alusel antakse fondist rahalist toetust projektitoetuseks, tegevustoetuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik. Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar ja 1. september.
Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on aleviku- või külaliikumise arendamine ning volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala klubi ja mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.

Projektide kaasfinantseerimise taotlusi saab esitada kogu eelarveaasta jooksul. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt aasta.

Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus. Tutvu eelnevalt MTT korraga.

 

 

2019. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2019. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2016. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2013. aasta mittetulundusliku tegevuse toetused

 

Kasulik info:

Kodanikeühendusi nõustab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - www.heak.ee tel 656 6641, 656 6522; e-post info@heak.ee.

Nõustab tasuta nii ettevõtjaid kui kodanikeühendusi valdkondades: ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine; arendusprojektid ja äriplaanid; info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta; noorte ettevõtlikkuse edendamine; Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel; maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina; osalus ümarlaudades; koolituste ja infopäevade korraldamine.