Mittetulunduslik tegevus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord (MTT kord)

MTT toetuse taotlusi võetakse vastu 2020. aastast e-teeninduse keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub infosüsteemis SPOKU.

2019. aasta projektide ja tegevustoetuse aruanded esitatakse vanal viisil elektrooniliselt e-postile saku@sakuvald.ee

 

Projektitoetuse aruanne
Lisa projektitoetuse aruandele - rahaliste vahendite kasutamise vorm excel doc
Tegevustoetuse aruanne
Kaasfinantseerimistoetuse aruanne

Mittetulundusliku tegevuse toetusfondist projektitoetuse taotluste hindamise komisjoni liikmed: Teele Raja, Hanno Remmel, Kaire Koik, Johannes Paldrok, Tiina Kralla, Anne-Ly Suvi, Lembit Makstin.

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:  Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra (MTT) alusel antakse fondist rahalist toetust projektitoetuseks, tegevustoetuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik. Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar ja 1. september.
Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on aleviku- või külaliikumise arendamine ning volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala klubi ja mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.

Projektide kaasfinantseerimise taotlusi saab esitada kogu eelarveaasta jooksul. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt aasta.

________________________

2022. aasta II poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2022. aasta I poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2021. aasta II poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2021. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2020. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2020. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2019. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2019. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2016. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2013. aasta mittetulundusliku tegevuse toetused

 

Kasulik info:

Kodanikeühendusi nõustab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - www.heak.ee tel 656 6641, 656 6522; e-post info@heak.ee.

Nõustab tasuta nii ettevõtjaid kui kodanikeühendusi valdkondades: ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine; arendusprojektid ja äriplaanid; info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta; noorte ettevõtlikkuse edendamine; Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel; maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina; osalus ümarlaudades; koolituste ja infopäevade korraldamine.