Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise korra (MTT) alusel antakse fondist rahalist toetust projektitoetuseks, tegevustoetuseks ja projektide kaasfinantseerimiseks.

Toetust saab taotleda Saku vallas tegutsev mittetulundusühing, seltsing, sihtasutus või üksikisik.

  • Projektitoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar ja 1. september.
  • Projektitoetuse reservist on võimalik taotleda projektitoetust, mida ei olnud võimalik ette näha enne esimest (1. veebruari) taotlusvooru ning mille elluviimine toimub enne teist (1. septembri) taotlusvooru.
  • Tegevustoetuse taotluse esitamise tähtaeg on 1. veebruar. Tegevustoetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, kelle põhikirjaline eesmärk on aleviku- või külaliikumise arendamine ning volikogu otsusega määratletud eelisarendatava spordiala klubi ja mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus.
  • Projektide kaasfinantseerimise taotlusi saab esitada kogu eelarveaasta jooksul. Toetust saab taotleda mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus, kes on taotluse esitamise hetkeks tegutsenud vähemalt aasta.

 

Kui taotluse esitamise tähtaeg satub puhkepäevale, loetakse tähtaeg saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval. Tähtaja määramisel loetakse päevaks ajavahemikku keskööst keskööni.

Toetuse taotlusi saab esitada allolevatelt linkidelt:

Tegevustoetus

Kultuurivaldkonna projektitoetus

Spordivaldkonna projektitoetus

Muu tegevusvaldkonna projektitoetus

Kaasfinantseerimise toetus

Reservprojekti toetus