Allolevatelt linkidelt on võimalik  taotleda mitut toetust, teenust või toimingut riiklike registrite andmetega eeltäidetud vormide kaudu. Selleks on  vajalik kehtiv ID kaart ja PIN1, PIN2 olemasolu ning arvutisse peab olema installeeritud ID kaardi tarkvara https://installer.id.ee/.

Valides vajaliku teenuse/toimingu, kuvatakse teenuse/toimingu kirjeldus, kus on taotlemisega seotud üksikasjad (kuidas taotleda, millised dokumendid on vaja esitada, vastutava ametniku kontaktid, viited seadustele jne).

Sotsiaal ja tervishoid

Energiahinna tõusu kompenseerimise toetus

Sünnitoetus

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus

Matusetoetus

Kultuur, sport ja noorsootöö

Avaliku ürituse loa taotlus

Ruumide kasutamise taotlus

Saku valla tunnustusavaldus

Maa ja keskkond

Raieloataotlus

Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotlus

Haridus

Juhend kooli puudutavate taotluste esitamiseks

Juhend lasteaeda puudutavate taotluste esitamiseks

Juhend koolieine valimiseks

Juhend pikapäevarühma koha taotlemiseks

 

Taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteem SPOKU

Otselingid avalduste täitmiseks. ID kaardiga sisselogimine!

Avaliku ürituse loa taotlemine

Taotlus ruumide kasutamiseks

Saku Valla tunnustusavaldus

Raieloa avaldus

Mittetulunduslik tegevus

Tegevustoetus

Kultuurivaldkonna projektitoetus

Spordivaldkonna projektitoetus

Muu tegevusvaldkonna projektitoetus

Kaasfinantseerimise toetus