Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loal.

Kestvus:

Vastuse esitatud raieloataotlusele saate 30 tööpäeva jooksul.

Raieluba kehtib aasta ja see väljastatakse tasuta.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Vallaaednik Joel Villem joel.villem@sakuvald.ee, tel 6712 436, 524 4701

 

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis ning tooge Saku vallamajja aadressil Juubelitammede tee 15 või saatke aadressil saku@sakuvald.ee. Blanketi saab sellelt lehelt või Saku vallamajast. Vallamaja on avatud E, T, N 8-17, K 8-18, R 8-14.

Vajaminevad
dokumendid:

Katastriüksuse plaan, millel tuleb märkida eemaldamisele kuuluva(te) puu(de) asukoht.

Viide: