Matusetoetus

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus:

Matusetoetust on õigus saada selle inimese eest, kelle elukoht surmapäeval oli rahvastikuregistri andmetel Saku vallas. Toetust on õigus taotleda kolme kuu jooksul alates surma registreerimisest.

Kestvus:

Otsuse toetuse maksmise kohta teeb Saku Vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse saabumist. Kui taotlus jäetakse rahuldamata, teavitatakse sellest taotlejat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Moses, anne.moses@sakuvald.ee, tel 671 2402

Sotsiaalhoolekande teenistuse juht Eike Hunt, eike.hunt@sakuvald.ee, tel 671 2445

Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Saku valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Saku vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal või arvutis ning tooge Saku vallamajja aadressil Teaduse 13 või saatke aadressil saku@sakuvald.ee. Blanketi saab sellelt lehelt või Saku vallamajast. Vastuvõtuajad: E 9-12 ja 14-17, K 9-12 ja 14-18 (lõuna 13-14).

Vajaminevad
dokumendid:

 

Viide:

Matusetoetuse avaldus doc-fail