Mittetulunduslik tegevus

Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord (MTT kord)

MTT taotlusi võetakse vastu e-teeninduse keskkonnas. Taotluste esitamine ja menetlemine toimub infosüsteemis SPOKU.

Projektitoetuse taotlusi hindab seitsmeliikmeline komisjon: Teele Raja, Kaire Koik, Anne-Ly Suvi, Norbert Kaareste, Mariann Lugus, Carina Bitšikov ja Kaie Herkel.

Info mittetulundusliku tegevuse toetuste kohta:
Saku vallavalitsuse arendusspetsialist Hele-Mall Kink, telefon 6712 405, helemall.kink@sakuvald.ee

________________________

2023. aasta II poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2023. aasta I poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2022. aasta II poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2022. aasta I poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2021. aasta II poole Saku valla mittetulundusliku tegevuse toetused

2021. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2020. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2020. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2019. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2019. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2018. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2017. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2016. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2015. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta I poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2014. aasta II poole mittetulundusliku tegevuse toetused

2013. aasta mittetulundusliku tegevuse toetused

 

Kasulik info:

Kodanikeühendusi nõustab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus - www.heak.ee tel 656 6641, 656 6522; e-post info@heak.ee.

Nõustab tasuta nii ettevõtjaid kui kodanikeühendusi valdkondades: ettevõtluse ja mittetulundusliku tegevuse alustamine; arendusprojektid ja äriplaanid; info toetusprogrammide ja finantseerimisvõimaluste kohta; noorte ettevõtlikkuse edendamine; Harjumaa turismitegevuste koordineerimine ja tugi turismi arengu suunamisel; maakondlike projektide algatamine ja elluviimine partnerina; osalus ümarlaudades; koolituste ja infopäevade korraldamine.