Jäätmetekke vähendamine ja ringmajanduse soodustamine Saku vallas (RE.4.09.23-0160)

Lääne-Harju ja Saku valla ringmajanduse toimimis- ja rahastusmudeli väljatöötamine (2021-2027.5.01.22-0014)

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute toetamine Saku vallas

Lääne-Harju ja Ida-Harju kergliiklusteede võrgustiku ühendamine – Saue-Saku-Luige kergliiklustee (Projekt nr RE.2.01.20-0324)

Keskkonnasõbralike ürituste jaoks korduvkasutatavate joogitopside soetamine

Biojäätmete kogumise arendamine Saku vallas

Valdeku karjääri puhkeala arendamine (RE.3.01.21-0921)

Projekt „Teaduse 13 hoone renoveerimine energiatõhusaks"  (Kliima.2.01.20-0108)

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas II (2014-2020.2.05.20-0288)

Üksnurme tee jääkreostuse likvideerimine

Saku valla Männiku ja Tammemäe külade mürakaart

Eterniidijäätmete kogumisring Saku vallas

HEV õpilaste integreerimine tavakooli Saku vallas (2014-2020) (nr 2014-2020.1.04.19-0223)

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine Saku vallas (2014-2020.6.03.18-0113)

Saku valla jäätmejaama rajamine (2014-2020.4.03.18-0243)

Saku ETTK (2014-2020.2.04.17-0069)

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas (2014-2020.2.05.18-0130)

Üürielamu ehitamine sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud peredele Saku vallas (KOVKE-18)

Saku Lasteaed Päikesekild juurdeehitus

Saku-Juuliku-Jälgimäe-Tänassilma-Laagri kergliiklustee ehitamine, 1.etapp 

Saku-Juuliku-Jälgimäe-Tänassilma-Laagri kergliiklustee ehitamine, 2.etapp 

Saku raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega

Urda raudteepeatuse erinevate ühendusvõimaluste integreerimine

Kiisa raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega

Kasemetsa raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega

Eterniidijäätmete kogumisring Saku vallas

Saku valla spordikeskuse ujula remontimine (EU49427)

Kasemetsa tee kergliiklustee II etapi ehitamine (EU49552)

Kasemetsa tee kergliiklustee ehitamine ja ühendamine Saku valla kergliiklusteede võrguga (EU44879)

Saku mõisapargi tiigi setetest puhastamine

Küüni lammutamine Tõdval

Saku mõisapargi paekivimüüri restaureerimisprojekti koostamine ning puistu hooldamine ja säilitamine

Kurtna paisjärvede eelprojekti koostamine ja keskkonnamõju hindamine

Varjendi lammutamine

Saku alevikus Nurme peakraavi rekonstrueerimine

Saku mõisapargi tiigi väljavoolu rekonstrueerimine (kalapääs)

Töölesaamist toetavad hoolekandeteenused

Lastega peresid jõustavad teenused vol 2

Saku valla süsteemne ja kvaliteetne juhtimine