Projekt „Eterniidijäätmete kogumisring Saku vallas"

Projekti teostamise periood: juuni 2016. a. kuni september 2016. a.
Kinnistutele seisma jäänud eterniidi kogumise ja nõuetekohase käitlemise eesmärgil viis Saku Vallavalitsus läbi valla elanikelt ja kinnistuomanikelt eterniidijäätmete kogumise, mis toimus 21. augustil 2016. a. Jäätmeid kogus AS Ragn-Sells.

Projekti kogumaksumus: 2939,59 EUR 
KIK: 2644,75 EUR
Saku vald: 294,84 EUR