Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas (2014-2020.2.05.18-0130)

Projekti kestus: 01.04.2018 - 31.10.2019

Projekti maksumus: 17 708,60 eurot, millest 15 052,31 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 2656,29 eurot Saku valla omafinantseering.
Kontakt: Eike Hunt, telefon 671 2422, e-post 
eike.hunt@sakuvald.ee.

Projekti eesmärk on tagada Saku valla puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, parandada nende iseseisvat toimetulekuvõimet ning vähendada pereliikmete hoolduskoormust. Projekti käigus kohandatakse nelja puudega inimese eluruume liikuvuse ja hügieenitoimingute parandamiseks.