21.01.19

Üürielamu ehitamine sotsiaal-majanduslikult vähekindlustatud peredele Saku vallas (KOVKE-18)

Projekti kestus: 15.01.2019 - 31.05.2020
Projekti maksumus: 2 118 637 eurot, millest 1 059 318,50 eurot on riigieelarvest eraldatud toetus (menetleja SA KredEX) ja 1 059 318,50 eurot Saku valla omafinantseering.
Kontakt: Peep Pukk, telefon 671 2406, e-post peep.pukk@sakuvald.ee

Saku alevikus, Tallinna mnt 1a hoone ümberehitamise eesmärgiks on tagada energiatõhususe näitajate parandamine ning ülalpidamiskulude vähendamine. Rekonstrueeritud hoonega parendatakse piirkonna elanike elukeskkonda ja avalikku ruumi. Eelprojektist tulenevalt on kavas Tallinna mnt 1a ühiselamu kavandada 3-korruseliseks 25 korteriga üürielamuks. Kogu hoone rekonstrueerimisel arvestatakse erivajadustega inimestega ning tagatakse juurdepääs.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS