Saku ETTK (2014-2020.2.04.17-0069)

Projekti kestus: 01.07.2015 - 30.06.2019

Projekti maksumus: 1 493 499,47 eurot, millest 965 092 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 528 407,47 eurot Saku valla omafinantseering.
Kontakt: Peep Pukk, telefon 671 2406, e-post peep.pukk@sakuvald.ee
Projektijuht: Jaan Urb, Cumulus Consulting OÜ, telefon 55652383, e-post jaan.urb@cumulus.ee

Saku alevikku, Tiigi tn 19 ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav esmatasandi tervisekeskus. Tervisekeskusesse koondatakse kõik esmatasandi kohustuslikud põhiteenused ning ehitatakse täiendavad ruumid apteegile, psühholoogilise ja sotsiaalnõustamisteenuse osutajatele. Projekti tulemusena paraneb tervisekeskuse füüsiline keskkond – tervisekeskuse personal saab enda käsutusse kaasaegsed töötajate ja patsientide vajadustele vastavad ruumid.