Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Saku vallas II (2014-2020.2.05.20-0288)

Projekti kestus: 01.09.2020 - 28.02.2021

Projekti maksumus: 11 818 eurot, millest 6 376,99 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 5 441,01 eurot Saku valla omafinantseering.

Kontakt: Eike Hunt, telefon 671 2422, e-post eike.hunt@sakuvald.ee.

Projekti eesmärk on tagada Saku valla puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused, parandada nende iseseisvat toimetulekuvõimet ning vähendada pereliikmete hoolduskoormust. Projekti käigus kohandatakse kahe puudega inimese eluruume liikuvuse parandamiseks.