Vallavalitsuse kodulehel võib täna esineda probleeme, kuna toimub üleminek uuele kujundusele.
Vallavalitsus ootab 4. maist kuni 25. maini vallaelanikelt ideid, milline võiks välja näha Saku aleviku keskus. Arvestamaks kohalike elanike soovide, huvide ja nägemusega, korraldab vallavalitsus geoinfosüsteemi EVALD kaudu ideekorje. Sisene ideekorje keskkonda selle lingi kaudu: EVALDKellel ei ole võimalust ideid esitada digitaalses keskkonnas, võib need saata e-kirjaga aadressil saku@sakuvald.ee; posti teel vallavalitsusse Teaduse 13, Saku, 75501 või tuua ise vallavalitsuse ukse kõrval asuvasse postkasti.
Seoses eriolukorra lõppemisega lõpetatakse Saku valla lasteaedades ja lastehoidudes eriolukorraga seotud soodustused ning rakendatakse alates 18. maist tavapärast kohatasu. Kõik Saku valla lasteaiad on avatud suvi läbi.
Vallavalitsus töötab, kuid kuni uude hoonesse kolimiseni juunikuus kliente tavapäraselt vastu ei võeta, vastuvõtt on võimalik eelneval kokkuleppel. Vallavalitsusega saab ühendust e-posti või telefoni teel, üldküsimustes saku@sakuvald.ee ja tel 671 2431; täpsemad kontaktid ja informatsioon kodulehel www.sakuvald.ee. 
Lapse sünni registreerimine ja elukohatoimingud (registreerimine ja elukohaväljavõtted) on soovitav teha elektroonselt veebikeskkonnas www.rahvastikuregister.ee.
Kui Teil ei ole võimalik e-teenust kasutada, tuleb aeg eraldi kokku leppida kas aadressil annika.voosel@sakuvald.ee või telefonil 671 2429. Muud toimingud ja avaldused on soovitav samuti teha kirjalikult kas e-postiga saku@sakuvald.ee või tuues paberkandjal vallavalitsuse ukse kõrval olevasse postkasti aadressil Teaduse 13. 

 

Saku Sõnumid


 


 

Kontaktid

 

Sündmused vallas

Vaata kõiki sündmusi