Saku jäätmejaam
 

Avatud alates 1. aprillist 2020. a.

Saku jäätmejaam asub aadressil Tiigi tn 15, Saku aleviktel 5886 4335 (ainult lahtioleku aegadel).

E-T:    SULETUD

K-R:   12:00 – 19:00

L-P:    11:00 – 18:00

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud

Jäätmejaam on mõeldud ainult eraisikutele. Juriidilistelt isikutelt jäätmeid vastu ei võeta.

 

Hinnakiri Saku valla elanikule

 

Hinnakiri teistele eraisikutele

Saku jäätmejaamas võetakse vastu ainult liigiti kogutud jäätmeid (va ehitus- ja lammutussegapraht).

Jäätmed tuleb liigiti koguda nii, et jäätmejaama operaatoril oleks võimalik määrata jäätmete liik ja kogus, st jäätmed peavad olema liigiti selgelt eristatavad ja mõõdetavad. Liigiti kogumata jäätmeid Saku jäätmejaamas vastu ei võeta.
 

Saku jäätmejaama rajamise projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Regionaalarengu Fondist 200 000 euroga. Projekti kogumaksumus oli 294 957 eurot.  

Saku jäätmejaama haldur on Ragn-Sells AS.   

 

    

 

Kiisa jäätmepunkt


Kiisa alevikus Pargi tn 1 on avatud iseteenindav videovalvega jäätmepunkt, kuhu kohalikud elanikud saavad tasuta paberit ja kartongi, pakendeid, elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid (vastu võetakse värve, trükivärve, liime, vaikusid, lahusteid, õli ja rasva, luminestsentslampe, patareisid ja akusid, ohtlike ainetega saastunud pakendeid), klaasi (nt lehtklaasi) ja plaste (plastist pesukausse, kanistreid, ämbreid, mänguasju: ehituslikku plasti vastu ei võeta) ära tuua.

Kiis jäätmepunkt on avatud 7.00-22.00.

Punkt asub siin.

Jäätmepunkti territooriumile pääsemiseks tuleb värava taha jõudes helistada tavakõne tariifiga telefoninumbrile 57 705 904 (number on kirjas väraval asuval sildil).

Kõikide jäätmeliikide jaoks on jäätmepunkti territooriumil eraldi kogumismahutid või konteinerid. Kõik kogumisvahendid on varustatud siltidega, mille peal on kirjas, millist liiki jäätmed millisesse mahutisse või konteinerisse sobivad. Jäätmekonteinerite ja -mahutite sihipärase kasutamise üle peavad valvet videokaamerad.

Kuidas jäätmepunkt toimib?

- Võta kaasa telefon ja sõida sobivate jäätmetega Kiisa alevikus Pargi tn 1 asuva jäätmepunkti väravasse.

- Helista väraval olevale telefoninumbrile 57 705 904, et tellida värava automaatne avamine. Värav on avatud ühe minuti ja sulgub seejärel automaatselt.

- Leia jäätmepunktis õiged kogumismahutid ja vabane jäätmetest.

- Jäätmepunkti territooriumilt lahkumiseks helista samale numbrile 57 705 904, et väravad uuesti avada.

Jäätmepunkti elu ja areng sõltub sellest, kuidas inimesed selle omaks võtavad ja käituvad. See väike jäätmepunkt ei ole mõeldud näiteks ehitusjäätmete, suurjäätmete või rehvide jaoks. Kui märkate punktis sobimatuid tegevusi, siis andke sellest teada tel 51 987 901 või e-posti aadressil kerli.laur@sakuvald.ee.

 

Saku vallas on ka teisi avalikke pakendite kogumismahuteid ning lisaks ka rõivaste ja tekstiilimahuteid (vt avalike kogumismahutite asukohta siit). Suurjäätmeid saab tasuta ära anda Ragn-Sellsile (tel 606 0439, e-post tellimus@ragnsells.ee).