Jäätmete liigiti kogumine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sorteerimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Sorteerimata jäätmete toimetamisel prügilasse kohaldatakse kümnekordset saastetasu. Prügi tekitajale tähendab see 2-3 korda suuremat prügiarvet.

Jäätmete liigiti kogumise juhend Saku vallas

Jäätmete liigiti kogumise juhend Saku vallas (vene keeles)

Pakendi-, vanapaberi- ja biojäätmete liigiti kogumise juhend

____________________

Paber ja kartong
Pakendid
Köögi- ja sööklajäätmed
Plastid
Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed
Metall
Klaas
Puit
Tekstiil ja rõivad
Suurjäätmed
Elektroonikajäätmed
Ohtlikud jäätmed
Rehvid
Patareid ja akud
E
hitus- ja lammutusjäätmed

Juhendid
Pakendikotiteenus
Mis on segaolmejäätmed?

____________________

Paber ja kartong

Mis need on: pappkastid, raamatud, ajalehed, ajakirjad, joonistuspaber (vana tapeet on ehitusjääde!).

Kuidas korraldatud: igal kortermajal peab olema eraldi paberi ja kartongi kogumismahuti. Üksikelamutest ja ridaelamutes võib paberi ja kartongi panna Ragn-Sells AS-ga kokkuleppel kogumismahuti kõrvale.

Kuhu üle anda: tasuta Kiisa jäätmepunkti või Saku jäätmejaama.

NB! Ruumi kokkuhoiuks palun pappkaste tervelt konteinerisse mitte panna, vaid eelnevalt kokku suruda. Küttekoldes ja lõkkes võib põletada ainult puhast (kiletamata) paberit ja kartongi!

 ____________________

Pakendid

Mis need on: plastpakend, metallpakend (nt konservipurgid), klaaspakend, tetrapakend.

Mis nendega teha: viia avalikku pakendi- või klaasimahutisse (mahutite asukohad kodulehel „avalikud kogumismahutid" all). Lisaks kogutakse sega- ja klaaspakend eramajadest tasuta pakendikoti/pakendimahuti teenusega  ja kortermajadest pakendimahutitega (võtta ühendust Ragn-Sellsiga telefonil 60 60 439).

Kuhu üle anda:  avalikesse pakendimahutitesse, Kiisa jäätmepunkti (tasuta), Saku jäätmejaama (tasuta).

NB!  Pakendijäätmete kogumismahutisse on lubatud visata ainult tühjad ja puhtad pakendid. Pakendijäätmete kogumismahutisse võib panna ka puhtad ühekordsed nõud ja topsid.

Tagatisrahaga pakend viia tagasivõtu kohta (kauplus, taarapunkt).

 ____________________

Köögi- ja sööklajäätmed

Mis need on: liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad, pagaritooted ja kondiitritooted, juustud ning muud tahked toidujäätmed. Majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid, teepakid. Toataimed ja lõikelilled.

Kuidas korraldatud: igal kortermajal peab olema eraldi biolagunevate jäätmete kogumismahuti. Ridaelamutel ja üksikelamutel lubatud kompostida vastavalt JHE* nõuetele oma kinnistu piires või võtta biolagunevate köögi ja sööklajäätmete jaoks eraldi kogumismahuti.

Kuhu üle anda:  Saku jäätmejaama (tasuta).

NB!  Jäätmete kogumismahutisse ei ole lubatud panna suuri konte, vedelaid toite ja toiduaineid. Köögi- ja sööklajäätmed on potentsiaalselt ohtlikud, sest iseseisev kompostimine nõuab suurt hoolsust ja teadlikkust, mis sobib komposti ja milliselt temperatuuril potentsiaalsed haigustekitajad hävivad. Meieni jõuavad eksootilised puuviljad, mille koored on töödeldud erinevate kemikaalidega. Kui neid kandvad puuvilja-köögivilja koored lagunevad, ei kao kemikaalid kuhugi, vaid kuhjuvad komposti.

____________________

Plast

Mis need on: plastikust tooted, näiteks plastnõud, karbid, kausid, suured plastist esemed.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 0,5 m3 tasuta) või Kiisa jäätmepunkti (tasuta).

NB! Plastist toidukarp jms on pakend.

____________________

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Mis need on: lehed, hein, taimed.

Mis nendega teha: lubatud komposteerida vastavalt JHE* nõuetele oma kinnistu piires.

Kuhu üle anda:  Saku jäätmejaama (kuni 0,6 m3 tasuta), oksad kuni 2 m3 tasuta.

Oksi võtab vastu SLG Energy OÜ (www.slgenergy.eu) Männiku külas Männiku depoo kinnistul. Plats asub Sakust Tallinna poole sõites suunaviitade «Libedarada» ja «Betoonitehas» juurest paremal. Ladestusplats on avatud tööpäeviti kell 9–17. Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) telefonilt 522 8844.

Oksi võtab vastu ASEN OÜ (www.ecology.ee) aadressil Betooni 30, Tallinn. Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) on võimalik telefonilt 553 8808.

NB!  Aia- ja haljastujäätmete (jm jäätmete) põletamine on keelatud!

____________________

Metall

Mis need on: erinevad metallist esemed, nt plekid, vihmaveetorud, redelid, kerised, jalgrattad, kuivatusrestid, aiavõrgud, okastraat, potid, metallnõud ja -purgid ja muud metallist valmistatud tooted.

Kuhu üle anda: vanametalli kokkuostu või Pääsküla jäätmejaama (tasuta).

NB! Metallist konservipurk on pakend.

____________________

Klaas

Mis need on: erinevad klaasist esemed, sh lehtklaas, peeglid, klaasist lambikuplid.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 1 m3 tasuta) või Kiisa jäätmepunkti (tasuta).

NB! Klaaspudel on pakend.

____________________

Puit

Mis need on: naturaalsed, töötlemata ehitusmaterjalid (lauad, prussid, voodrilauad, põrandalauad jne). Töödeldud puit on värvitud, immutatud, õlitatud või mõnel muul viisil töödeldud puidujääde.

Mis nendega teha: võimalusel taaskasutada.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama

Töötlemata puidujäätmeid võtab vastu SLG Energy OÜ (www.slgenergy.eu) Männiku külas Männiku depoo kinnistul. Plats asub Sakust Tallinna poole sõites suunaviitade «Libedarada» ja «Betoonitehas» juurest paremal. Ladestusplats on avatud tööpäeviti kell 9–17. Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) telefonilt 522 8844.

Töötlemata puidujäätmeid võtab vastu ASEN OÜ (www.ecology.ee) aadressil Betooni 30, Tallinn. Lisainfo ja transpordi tellimine (tasuline) on võimalik telefonilt 553 8808.

NB! Küttekoldes ja lõkkes võib põletada ainult töötlemata puitu!

____________________

Tekstiil ja rõivad

Mis need on: erinevad riided ja rõivad, majapidamiskangas (linad, rätikud).

Mis nendega teha: kasutuskõlblikud riided viia taaskasutuskeskusesse või üle anda riidemahutitesse (Saku alevikus Saku Selveri juures Tallinna Jäätmekeskuse punane mahuti ja Kiisa alevikus Notsu äri kõrval MTÜ Riidepunkti roheline mahuti).

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 0,3 m3 tasuta).

NB! Riidemahutitesse sobivad ainult kasutuskõlblikud riided. Vastu ei võeta katkiseid, niiskusplekkidega, kopitanud, koitanud  ja määrdunud esemeid.

____________________

Suurjäätmed

Mis need on: vanamööbel, sanitaartehnika (vannid, kraanikausid, wc-potid), kardinapuud, vaibad, madratsid.

Kuidas korraldatud: kokkuleppel Ragn-Sellsiga viiakse prügilepingu olemasolul maja eest ära tasuta.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama või taaskasutuskeskusesse (kasutuskõlblik mööbel).

NB! Suurjäätmete tasuta äraveoks helistada Ragn-Sellsi numbril 606 0439 või kirjutada tellimus@ragnsells.ee.

____________________

Elektroonikajäätmed

Mis need on: külmikud, telerid, pesumasinad, boilerid, tolmuimejad, arvutid, printerid, mikrolaineahjud, röstrid, telefonid jne.

Mis nendega teha: viia kauplusesse (seade ei tohi olla rüüstatud), kust kavatsetakse osta uus samalaadne toode.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (ainult komplektsed seadmed) või Kiisa jäätmepunkti (ainult komplektsed seadmed).

____________________

Ohtlikud jäätmed

Mis need on: oma omaduste poolsest inimorganismile ja looduskeskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erikäitlust, nt lahustid, värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pesuvahendid, aegunud ravimid, antibiootikumid, reostunud pakendid, taimekaitsevahendid jne.

Kuhu üle anda:  Ravimid viia lähimasse apteeki. Tasuta Kiisa jäätmepunkti (vastu võetakse: värvid, trükivärvid, liimid, vaigud, lahustid, patareid, akud, õli ja rasva, torulambid, reostunud pakendid) või tasuta Saku jäätmejaama.

NB! Ohtlikud jäätmed tuleb liigiti koguda ja panna eraldi kogumisvahenditesse, sest ohtlikud jäätmed võivad segunedes põlema süttida või tekitada omavahel reageerides inimesele tõsiseid tervisekahjustusi.

____________________

Rehvid

Mis need on: vanarehvid.

Mis nendega teha: viia rehvitöökotta või kauplusesse, kust kavatsetakse osta uus toode.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (kuni 8 tk tasuta) või vanarehvi kogumiskohta.

NB! Rehvid peavad olema velgedeta.

____________________

Patareid ja akud

Mis need on: vanad akud ja patareid.

Mis nendega teha: viia tagasi müügikohta, nt kauplusesse.

Kuhu üle anda: Saku jäätmejaama (tasuta) või Kiisa jäätmepunkti (tasuta).

 

____________________

Juhendid

Jäätmete liigiti kogumise juhendid. Ragn-Sells

Bioneeri väga põhjalik sorteerimise juhend  

Ehitus ja lammutusjäätmete info 

______________________

Pakendikotiteenus

Pakendkoti teenus on mõeldud eramajadele, et muuta igapäevane jäätmete sorteerimine võimalikult mugavaks. Pakendikotti võib panna kõik puhtad metall- ja plastpakendid, samuti joogikartongi. Kõige olulisem ongi jälgida, et pakendid oleksid puhtad, sest ainult nii saab neid taaskasutada. On ju ilmselge, et jogurtit ja plastikut kokku sulatades head plastmassi ei saa. Kui pakendikott on täis, pole vaja teha muud, kui tõsta see kord kuus värava taha. Igale kliendile jäetakse kokkulepitud kohta, näiteks postkasti, uus pakendikott. Edasi liiguvad pakendid sorteerimiskeskusesse, kus need läbivad täiendavad sorteerimise.

Pakendikotiteenus toimib üle Saku valla territooriumi, st igas külas ja alevikus.

Pakendite üleandmine korterites ja suvilaühistutes: ühistud saavad tellida pakendijäätmete kogumiseks jäätmemahuti jäätmevedaja Ragn-Sells AS käest.

Lisainfo www.tvo.ee/teenused/eramajale või www.ragnsells.ee/pakendikott

Tasuta pakendikoti tellimine

______________________

Mis on segaolmejäätmed?

Segaolmejäätmed  on jäätmeseaduse mõistes kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk jms. – panna oma segaolmejäätmete kogumismahutisse (kokkuleppel võib olla ka naabritega mitme peale) ja anda üle Ragn-Sellsile.