Kolmapäeval, 23. oktoobril, ei saa vallavalitsuses registreerida sündi ja elukohta.

23. septembrist kuni 23. oktoobrini on avalikul väljapanekul Saku valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart  1 – Maakasutusplaan M 1:20 000

Kaart 2 – Saku alevik ja lähiala M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 3 – Kiisa alevik ja Kurtna küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 4 – Tänassilma küla ja Männiku küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 5 – Teed ja tehnovõrgud  M 1:25 000

Link ÜP veebirakendusele

Paberkandjal on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda tööpäeviti tööajal:

Saku vallamajas (Teaduse tn 13, Saku alevik);

Saku Vallaraamatukogus (Teaduse tn 1, Saku alevik);

Kiisa Vabaajakeskuse raamatukogus (Kurtna tee 8, Kiisa alevik).

Arvamused edastada kirjalikult eelnõu avaliku väljapaneku  jooksul (kuni 23. oktoobrini) Saku Vallavalitsusele aadressil Teaduse tn 13, Saku alevik 75501 või elektrooniliselt saku@sakuvald.ee

Uuendusraied Juuliku ümbruses

22.10.2019

Järgmise aasta jaanuaris kavandab RMK uuendusraieid Juuliku ümbruse riigimetsas. Tegu on Saku alevist Laagri poole jääva metsaalaga kahel pool Tabasalu teed. Ligi 80-hektarisest metsaosast on vana metsa ligi pool pindalast, keskealist ja valmivat ...  Loe edasi »

Saku Sõnumid

Kohanime määramine Jälgimäe külas

Korraldus

Asendiplaan

Vallavalitsuse tööpakkumised

Sündmused vallas

 

Vaata kõiki sündmusi

 

 

Kontaktid