23. septembrist kuni 23. oktoobrini on avalikul väljapanekul Saku valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu:

Seletuskiri

KSH aruanne

KSH aruande lisa

Kaart  1 – Maakasutusplaan M 1:20 000

Kaart 2 – Saku alevik ja lähiala M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 3 – Kiisa alevik ja Kurtna küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 4 – Tänassilma küla ja Männiku küla M 1:7 000 (väljavõte maakasutusplaanist)

Kaart 5 – Teed ja tehnovõrgud  M 1:25 000

Link ÜP veebirakendusele

Paberkandjal on planeeringu materjalidega võimalik tutvuda tööpäeviti tööajal:

Saku vallamajas (Teaduse tn 13, Saku alevik);

Saku Vallaraamatukogus (Teaduse tn 1, Saku alevik);

Kiisa Vabaajakeskuse raamatukogus (Kurtna tee 8, Kiisa alevik).

Arvamused edastada kirjalikult eelnõu avaliku väljapaneku  jooksul (kuni 23. oktoobrini) Saku Vallavalitsusele aadressil Teaduse tn 13, Saku alevik 75501 või elektrooniliselt saku@sakuvald.ee

1. jaanuarist muutuvad lasteaia ja lastehoiu kohatasud ja muusikakooli õppetasu

18.10.2019

Alates 1. jaanuarist muutuvad lasteaia ja lastehoiu kohatasud ning muusikakooli õppetasu. Lasteaia ja lastehoiu kohatasu hakkab sõltuma töötasu alammäärast. Lapsevanemal tuleb tasuda sellest 20%, mis on täna kehtiva alammäära järgi 108 eurot. Kui ...  Loe edasi »

Saku Sõnumid

Kohanime määramine Jälgimäe külas

Korraldus

Asendiplaan

Vallavalitsuse tööpakkumised

Sündmused vallas

 

Vaata kõiki sündmusi

 

 

Kontaktid