Sotsiaaltoetused

Sünnitoetus

Kolme- ja enamalapselise pere koolitoetus

Matusetoetus

Sotsiaaltoetuse avaldus

Toimetulekutoetuse avaldus

Kooli toiduraha ja lasteaia toiduraha ning kohatasu katmise avaldus

Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise avaldus

Hooldajatoetuse avaldus

Täisealise isiku hooldaja aruanne

Eluruumi taotlus 

Sotsiaalteenuse avaldus

Avaldus sotsiaalteenuse rahastamiseks

Auto kasutamise aruanne

 

Täiendavat teavet sotsiaaltoetuste kohta annab sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Moses, tel 6712402, anne.moses@sakuvald.ee.

Täiendavat teavet lastele ja peredele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annavad lastekaitse peaspetsialist Katre Reilent, tel 6712428, katre.reilent@sakuvald.ee ja lastekaitse spetsialist Raili Suits, tel 6712439, raili.suits@sakuvald.ee.

Täiendavat teavet erivajadusega lastele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annab lastekaitse spetsialist Anu Mesila, tel 6712401, anu.mesila@sakuvald.ee.

Täiendavat teavet täisealistele osutatavate sotsiaalteenuste kohta annab juhtumikorraldaja Kaire Kopli, tel 6712404, kaire.kopli@sakuvald.ee.