Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise asukoha täpsustamiseks ehk päikesepaneelide paigaldamise ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Roobuka külas Metsanurga tee 16 ja Metsanurga puurkaev kinnistutel.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 15.09.2005 otsusega nr 103 kehtestatud Metsanurga detailplaneeringu kruntidega pos 16 ja 17. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 01.10.2020 kuni 14.10.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Kasemetsa külas Kirsiõie tee 1 (katastritunnus 71801:001:1536) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 15.11.2012 otsusega nr 73 kehtestatud Ületee kinnistu detailplaneeringu krundiga pos 7. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 01.10.2020 kuni 14.10.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitise kasutamise otstarvet ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul kaksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Kasemetsa külas Kirsiõie tee 3 (katastritunnus 71801:001:1537) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 15.11.2012 otsusega nr 73 kehtestatud Ületee kinnistu detailplaneeringu krundiga pos 6. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 01.10.2020 kuni 14.10.2020 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse ehitise kasutamise otstarvet ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu