Projekteerimistingimuste avalikustamine

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus eluhoone püstitamiseks Saku vallas Metsanurme külas Nurga tee 4a (katastritunnus 71801:006:0370) kinnistule.

Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alal, hoonestatud kinnistute vahel asuva kinnisasjaga, kuhu ehitusõigus on võimalik määrata Saku valla üldplaneeringu järgi projekteerimistingimustega vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 24.01.2023 kuni 07.02.2023 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule, tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus elamu püstitamiseks Saku vallas Tõdva külas Tõdva tee 13 (katastritunnus 71901:001:0557) kinnistule.

Tegemist on detailplaneeringu koostamise kohustusega alal asuva, olemasolevalt hoonestatud kinnistuga külgneva kinnisasjaga, kuhu ehitusõigus on võimalik määrata Saku valla üldplaneeringu järgi projekteerimistingimustega vastavalt planeerimisseaduse § 125 lõikele 5. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 24.01.2023 kuni 07.02.2023 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule, tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

Eelnõu