Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul ärihoone ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Saustinõmme külas Nõmme tee 1 (katastritunnus 71801:001:0642) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 13.05.2004 otsusega nr 49 kehtestatud Põllu kinnistu detailplaneeringu alal asuva krundiga pos Ä1. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.01.2021 kuni 08.02.2021 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi ning haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

 

Saku Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus – detailplaneeringu olemasolul üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Saku vallas Saku alevikus Kivinuka põik 6 (katastritunnus 71801:005:0521) kinnistul.

Tegemist on Saku Vallavolikogu 14.05.2009 otsusega nr 36 kehtestatud Soosaare, Lepiku, Väetisehoidla ja Hiiemäe maaüksuste detailplaneeringu alal asuva krundiga pos 4-8. Ehitusseadustiku § 31 lõikest 1 tulenevalt korraldame projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Alates 25.01.2021 kuni 08.02.2021 korraldame projekteerimistingimuste eelnõule tööaegadel Saku Vallamajas (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) ning valla kodulehel avaliku väljapaneku. Projekteerimistingimustega täpsustatakse arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi.

Avaliku väljapaneku jooksul on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.