KUTSE

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUS 21. MAIL 2020. a KELL 17 

VIRTUAALSELT TEAMS JA VOLIS KESKKONNA VAHENDUSEL

Istungi avalik ülekanne 

 

P Ä E V A K O R D

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Saku valla 2020. aasta lisaeelarve 1. lugemine

Saku valla 2020. aasta lisaeelarve seletuskiri

Ühehäälselt otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine ja suunata 2. lugemisele

4. Saku Vallavolikogu 22.08.2019 määruse nr 10 „Jäätmehoolduseeskiri" muutmine
otsustati kehtestada määrus nr 9

5. Maavara kaevandamisloa taotlusele arvamuse esitamine
otsustati võtta vastu otsus nr 26             

6. Vallavara tasuta omandamine

6.1 Saku vald, Tänassilma küla, Kokasauna tee T2 asendiplaan

otsustati võtta vastu otsus nr 27

7. Vallavara tasuta omandamine

7.1 Saku vald, Tänassilma küla, Valdmäe põik asendiplaan

otsustati võtta vastu otsus nr 28

8. Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine
otsustati võtta vastu otsus nr 29

9. Saku Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 8 „Saku valla põhimäärus" muutmine  1. lugemine

otsustati lõpetada eelnõu 1. lugemine ja suunata 2. lugemisele

10. Töögrupi moodustamine ja koosseisu kinnitamine
13 vastuhäälega (1 poolt) jäi otsus vastu võtmata

 

Siiri Raagmets

Vallasekretär