15.11.19

 

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUB 21. NOVEMBRIL 2019. a ALGUSEGA KELL 17 

SAKU VALLARAAMATUKOGUS

Teaduse tn 1, Saku alevik

 

PÄEVAKORRAS

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Geoloogilise uuringu loa taotlusele ja geoloogilise uuringu loa andmise eelnõule arvamuse esitamine
Männiku XIX uuringuruumi plaan

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

4. Geoloogilise uuringu loa taotlusele ja geoloogilise uuringu loa andmise eelnõule arvamuse esitamine
Tõdva uuringuruumi plaan

Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: keskkonnakomisjoni esimees Aare Järvelaid

5. Saku Vallavolikogu 17. oktoobri 2019 otsuse nr 50 „Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine" muutmine
Ettekandja: ehitus- ja planeerimisteenistuse juht Maire Laur
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees Kaur Lohk

6. Saku Vallavolikogu 8. oktoobri 2009 määruse nr 10 „Saku Vallaraamatukogu kasutamise eeskiri" muutmine
Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov

7. Kaasava eelarve menetlemise kord
Ettekandja: vallavanem Marti Rehemaa
Kaasettekandja: kultuuri- ja külaelu komisjoni esimees Katrin Krasilnikov


Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda alates 15. novembrist 2019 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

Toimetaja: ANNIKA VOOSEL