KUTSE

SAKU VALLAVOLIKOGU ISTUNG

TOIMUS 17. SEPTEMBRIL 2020. a KELL 17 

SAKU VALLAMAJAS

Juubelitammede tee 15

Istungist toimub avalik ülekanne 

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Umbusalduse avaldamine
Umbusaldusavaldus

Viidi läbi nimeline hääletamine.
3 poolthäält: Sale Mantsik, Ivar Raig, Jaan Plado.
12 vastuhäält: Eero Alamaa, Ülle-Triin Enden, Annely-Thea Häggblom, Aare Järvelaid, Katrin Krasilnikov, Mart Siimann, Merike Sisask, Peeter Leidmaa, Kaur Lohk, Marko Tali, Tiit Vahenõmm ja Kairi Zaletajev

Umbusaldus ei leidnud volikogu toetust. 

4. Saku valla 2020. aasta 2. lisaeelarve
Ühehäälselt võeti vastu määrus nr 12

5. Aktsiaselts Saku Maja aktsiate omandamine
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 52

6. Riigivara koormamine isikliku kasutusõigusega
skeem 1    skeem 2

Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 53

7. Rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 54

8. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 55

9. Saku valla vapimärgi andmine (asutusesiseseks kasutamiseks)
Ühehäälselt võeti vastu otsus nr 56

 

Siiri Raagmets

Vallasekretär