KUTSE

 

SAKU VALLAVOLIKOGU KORRALINE ISTUNG

TOIMUB 18. NOVEMBRIL 2021. a KELL 17 

SAKU VALLAMAJAS

Juubelitammede tee 15

 

P Ä E V A K O R D

 

1. Päevakorra kinnitamine

2. Vallaelanike küsimustele vastamise pooltund

3. Saku Vallavolikogu 18.06.2015 määruse nr 8 „Saku valla põhimäärus" muutmine 1. lugemine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

4. Saku vallavanema valimine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

5. Vallavanemale töötasu, hüvitise ja soodustuste määramine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

6. Saku Vallavalitsuse liikmete arvu, valitsuse struktuuri ja valitsuse liikmete kinnitamine
Ettekandja:      vallavanem

7. Palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine ning töötasu ja hüvitiste määramine
Ettekandja:     vallavanem

8. Saku Vallavalitsuse liikmetele tasu määramine
Ettekandja:     vallavanem

9. Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

10. Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

11. Saku Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

12. Saku Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

13. Volikogu esindajate nimetamine
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

14. Esindajate nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liitu
Ettekandja:     volikogu esimees Eero Alamaa

15. Esindajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liitu
Ettekandja:         volikogu esimees Eero Alamaa

 

Vallavolikogu materjalidega on võimalik tutvuda 13. novembrist  2021 vallakantseleis ja valla veebilehel http://sakuvv.kovtp.ee/et/eelnoud. Informatsioon vallasekretärilt tel 671 2430.

 

 

Eero Alamaa

Vallavolikogu esimees