Urda raudteepeatuse erinevate ühendusvõimaluste integreerimine

Projekti number 2014-2020.10.02.001.01.15-0047

Projekti toetuse saaja on Saue Vallavalitsus ja projekti partner Saku Vallavalitsus.

Projekti kestus: 19.05.2014-30.06.2017

Projekti kogumaksumus: 705 377 eurot, millest 592 517 eurot on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 112 860 eurot omafinantseering.  

Saku valla omafinantseering projektile on 22 568 eurot ja Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus 118 480 eurot.

Saku valla kontakt: Siim Rõõmus, telefon 671 2407, e-post siim.roomus@sakuvald.ee

Kokkuvõte:

Projekti tulemusena paranevad tingimused autodega, jalgratastega ja jalgsi liiklejatele Urda raudteepeatuse kasutamiseks. Projekti raames rajatakse ja/või rekonstrueeritakse kergliiklustee ja juurdepääsutee. Rajatakse jalgratta- ja autoparkla ning busspeatus. Täiendatakse projekti alal olevat tänavavalgustust. Enamus töid teostatakse Saue valla territooriumil, kuid Saku valda rajatakse 760 m valgustatud kergliiklusteed Jälgimäe külasse.