Keila jõe reoveekogumise alal toimuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööd

AS Merko Infra on torude paigaldamise tööd lõpetatud ja tehakse viimaseid vaegtöid, heakorratöid ja teede taastamist. Küsimuste korral pöörduda AS Merko Infra projektijuhi Viljar Paas poole, e-mail: viljar.paas@merko.ee

 

12.04-16.04 teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kasemetsa tee tupikud
 • Viljandi tn
 • Vahtra tn
 • Asula tn
 • Suvila tn
 • Revali tn
 • Kurtna tee

05.04-09.04  teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Jaama tn
 • Metsa tn

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS TREV-2 Grupp projektijuhi Steve Hiiop poole, e-mail: Steve.hiiop@trev2.ee

Kiisal Jaama piirkonnas alustati ehitustöödega.
12.04-16.04 teeb Saveka Torutööd OÜ ehitustöid järgnevates piirkondades:

 • Asula tn
 • Metsa tn
 • Kadaka tn

05.04-09.04 teeb Saveka Torutööd OÜ ehituse/taastamise töid järgnevates piirkondades:

 • Metsa tn

Täpsemate küsimuste korral pöörduda Saveka Torutööd OÜ projektijuhi Roland Loginov poole, e-mail: roland@saveka.ee või Rait Viitkar poole, e-mail:  rait@saveka.ee.

 

AS YIT Eesti on torude paigaldamise tööd lõpetatud ja tehakse viimaseid ülevaatusi ja korrastatakse dokumentatsiooni. Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS YIT Eesti objektijuhi abi Mikk Raud poole, e-mail: mikk.raud@yit.ee.

AS TREV-2 Grupp ehitab Metsanurme ja Kurtna veetöötlusjaama. Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS TREV-2 Grupp projektijuhi Lennar Vijar poole, e-mail: Lennar.Vijar@trev2.ee.

AS-l Merko Infra on torude paigaldamise tööd lõpetatud ja teostatakse viimaseid ülevaatuseid ja koostatakse teostusdokumentatsioone. Kevadel teostatakse ka viimased taastamistööd.

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS Merko Infra projektijuhi Viljar Paas poole, e-mail: viljar.paas@merko.ee

 

06.02.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu TREV-2 Grupp AS-ga Kiisa piirkonda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames. Lepingu maksumus on ca 5,22 miljonit €, sh abikõlblik osa 4,37 miljonit €, millest Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus moodustab 3,71 miljonit €.

31.01.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu Merko Infra AS-ga Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonda ÜVK rajamiseks. Lepingu maksumus on ca 6,67 miljonit €, sh abikõlblik osa 6,22 miljonit €, millest ÜF toetus on 5,29 miljonit €.

05.12.2018 sõlmiti projekteerimis-ehitusleping YIT Infra Eesti AS-ga Roobuka piirkonda ÜVK rajamiseks. Leping sõlmiti ühishanke raames koos Kohila Maja OÜ-ga, et muuhulgas välja ehitada ühistele lõikudele planeeritud torustikud kahe valla piiril. Lepingu maksumus Saku Maja AS poolt tellitavate tööde mahus on ca 4,38 miljonit €, sh abikõlblik 4,19 miljonit € (toetus 3,56 miljonit €).

Projekteerimistööd valmivad loetletud piirkondades eelduslikult 2019. a suvel ning ehitustööde valmimise tähtaeg on 2021. a augustis. Hangete tulemusena luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus ligi 1800 kinnistule. Kiisa ja Roobuka asulatesse rajatakse Eesti kohta suhteliselt uudse lahendusena nii suurele piirkonnale esmakordselt vaakumkanalisatsioon. Vaakumkanalisatsiooni süsteemide rajamismaksumus on küll kallim kui traditsioonilistel lahendustel, kuid investeering tasub ennast ära tänu madalamatele opereerimiskuludele.

Lisaks viimastele hangetele on Kurtna küla ÜVK ehitustööd juba lõppjärgus – töid teostab Santeh-Ehituse OÜ ning tööde valmimistähtaeg on juba selle aasta lõpus.

Terve veemajandusprojekti tulemusena rajatakse projektipiirkonda kokku ligi 63 km joogivee- ja 87 km kanalisatsioonitorustikku ning luuakse liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ligi 2200 kinnistule. ÜVK projekti eelduslik kogumaksumus on üle 19 miljoni €, lisaks sellele rahastab Saku vald omalt poolt ka projektipiirkonna teealuste ja -katete seisukorra parendamist.

 

Aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise projektide osaline rahastamine

Saku valla territooriumil asuvate aiandusühistute maa-alal rahastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist või rekonstrueerimist 63,91 euro suuruses summas iga ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Juhul kui rajatakse või rekonstrueeritakse üksnes kas ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni, rahastatakse tegevust 38,35 euro suuruses summas iga ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Saku Vallavalitsus sõlmib piirkonna vee-ettevõttega enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise alustamist lepingu, millega määratakse projekti ajakava ja mõlema poole kohustused. Toetussumma kantakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku arveldusarvele pärast seda, kui Saku Vallavalitsus on andnud ühisveevärgi või -kanalisatsioonirajatisele kasutusloa.