Keila jõe reoveekogumise alal toimuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööd

06.-10.04 teeb Merko Infra AS torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kasemetsa tee
 • Kuresoo tee
 • Päevavilla tee
 • Aprilli põik
 • Krookuse tee
 • Helbe tee
 • Tihase tee
 • Purje tee
 • Liilia tn
 • Kellukese tn
 • Käokõrva piirkond
 • Talve tee
 • Hange tee

30.03.-03.04 teeb Merko Infra AS torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Traadi kinnistu
 • Kasemetsa tee
 • Uusmäe tee
 • Kuresoo tee
 • Konna tee
 • Aprilli põik
 • Krookuse tee
 • Helbe tee
 • Tihase tee
 • Purje tee
 • Käokõrva piirkond
 • Liilia tn
 • Kellukese tn
 • Talve tee
 • Tuisu tee

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS Merko Infra projektijuhi Viljar Paas poole, e-mail: viljar.paas@merko.ee

 

06-10.04 teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kaja tn (lõunapoolne ring)
 • Jõekääru tn

30.03.-03.04 teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kaja tn (lõunapoolne ring)

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS TREV-2 Grupp projektijuhi Steve Hiiop poole, e-mail: Steve.hiiop@trev2.ee

 

06.-10.04 teeb AS YIT Eesti torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Hageri tee
 • Roheluse tee
 • Roobuka trass

30.03.-03.04 teeb AS YIT Eesti torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Hageri tee
 • Roheluse tee
 • Roobuka trass

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS YIT Eesti objektijuhi abi Mikk Raud poole, e-mail: mikk.raud@yit.ee

06.02.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu TREV-2 Grupp AS-ga Kiisa piirkonda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames. Lepingu maksumus on ca 5,22 miljonit €, sh abikõlblik osa 4,37 miljonit €, millest Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus moodustab 3,71 miljonit €.

31.01.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu Merko Infra AS-ga Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonda ÜVK rajamiseks. Lepingu maksumus on ca 6,67 miljonit €, sh abikõlblik osa 6,22 miljonit €, millest ÜF toetus on 5,29 miljonit €.

05.12.2018 sõlmiti projekteerimis-ehitusleping YIT Infra Eesti AS-ga Roobuka piirkonda ÜVK rajamiseks. Leping sõlmiti ühishanke raames koos Kohila Maja OÜ-ga, et muuhulgas välja ehitada ühistele lõikudele planeeritud torustikud kahe valla piiril. Lepingu maksumus Saku Maja AS poolt tellitavate tööde mahus on ca 4,38 miljonit €, sh abikõlblik 4,19 miljonit € (toetus 3,56 miljonit €).

Projekteerimistööd valmivad loetletud piirkondades eelduslikult 2019. a suvel ning ehitustööde valmimise tähtaeg on 2021. a augustis. Hangete tulemusena luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus ligi 1800 kinnistule. Kiisa ja Roobuka asulatesse rajatakse Eesti kohta suhteliselt uudse lahendusena nii suurele piirkonnale esmakordselt vaakumkanalisatsioon. Vaakumkanalisatsiooni süsteemide rajamismaksumus on küll kallim kui traditsioonilistel lahendustel, kuid investeering tasub ennast ära tänu madalamatele opereerimiskuludele.

Lisaks viimastele hangetele on Kurtna küla ÜVK ehitustööd juba lõppjärgus – töid teostab Santeh-Ehituse OÜ ning tööde valmimistähtaeg on juba selle aasta lõpus.

Terve veemajandusprojekti tulemusena rajatakse projektipiirkonda kokku ligi 63 km joogivee- ja 87 km kanalisatsioonitorustikku ning luuakse liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ligi 2200 kinnistule. ÜVK projekti eelduslik kogumaksumus on üle 19 miljoni €, lisaks sellele rahastab Saku vald omalt poolt ka projektipiirkonna teealuste ja -katete seisukorra parendamist.