26.06.15

Vee-ettevõtted

AS Saku Maja tel 672 9180

Roobuka küla Metsanurga tee piirkond
Kiisa aleviku Järvekalda tn piirkond
Kurtna küla tiheasustusala piirkond
Lokuti küla tiheasustusala piirkond
Tõdva küla tiheasustusala piirkond
Saku aleviku piirkond
Tänassilma küla tehnopargi piirkond, Kungla elamupiirkond, Metsavaimu tn, Vetevana tn, Johannese tee
Saustinõmme küla Metsaveere piirkond

 

OÜ SLH & Hooldus tel 514 4689

Rahula küla ühisveevärgi piirkond
MTÜ Aiandusühing Kuresoo
Metsanurme küla aiandusühistute Kuresoo ja Kaseoksa maa-ala
 

Aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise projektide osaline rahastamine

Saku valla territooriumil asuvate aiandusühistute maa-alal rahastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist või rekonstrueerimist 63,91 euro suuruses summas iga ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Juhul kui rajatakse või rekonstrueeritakse üksnes kas ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni, rahastatakse tegevust 38,35 euro suuruses summas iga ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Saku Vallavalitsus sõlmib piirkonna vee-ettevõttega enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise alustamist lepingu, millega määratakse projekti ajakava ja mõlema poole kohustused. Toetussumma kantakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku arveldusarvele pärast seda, kui Saku Vallavalitsus on andnud ühisveevärgi või -kanalisatsioonirajatisele kasutusloa. 

Toimetaja: VICTORIA PARMAS