Sotsiaaltransporditeenus Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel esitab teenuse taotleja vallavalitsusele vormikohase avalduse, milles tuuakse ära asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist.

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse juht. Struktuuriüksuse juhi otsuse alusel korraldab sotsiaaltransporditeenust Saku Päevakeskus

Tellimus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse valla ja maakonna piires üldjuhul kolm tööpäeva, väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega. Kui isik mingil põhjusel ei soovi kokkulepitud ajal teenust saada, peab ta sellest Saku Päevakeskust võimalusel koheselt või vähemalt üks päev ette teavitama.

Saku Päevakeskus võib jätta teenuse osutamata, kui soovitud ajal ei ole vaba transporti, teavitades sellest teenuse tellijat vähemalt kaks tööpäeva ette. Sotsiaaltransporditeenust ei osutata üldjuhul nädalavahetustel ja väljaspool maakonda üle kahe korra nädalas. Teenuse osutaja tagab vajadusel teenuse saaja abistamise sõidukisse sisenemisel ja sealt väljumisel ning sihtkohta siirdumisel.

Sotsiaaltransporditeenus valla piires on tasuta. Väljaspoole valda sõidul on ühe suuna maksumus vastavalt tsooni maksumusele järgmine:

I tsoon (kuni 20 km) -  1 € suund

II tsoon  (kuni 50 km) - 2 € suund

III tsoon (kuni 120 km) - 7 € suund

IV tsoon (üle 120 km)  - 15 € suund

Ooteaeg 3 € tund.

Täiendavat teavet sotsiaaltransporditeenuse taotlemise kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse juhtumikorraldaja Kaire Kopli, telefon 671 2404, kaire.kopli@sakuvald.ee. Transpordi kasutamist ja tellimist puudutavates küsimustes pöörduda Saku Päevakeskusesse,  telefon 604 1731.