11.12.17

Saku raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega                    

Projekti number 2014-2020.10.02.001.01.15-0030

Projekti kestus: 01.01.2016 – 31.12.2017

Projekti maksumus: 304 757 eurot, millest 254 023 eurot on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 50 734 eurot Saku valla omafinantseering.

Kokkuvõte:

Käesoleva projektiga on kavas Saku raudteepeatuse rongireisijate suurendamiseks ja erinevate transpordiliikide ühendamiseks järgmised tegevused:

1) rajatakse valgustatud kergliiklustee vanale raudteetammile (1514 m) ning Ülase ja Jõe tänava äärde algusega Tallinna maanteest kuni ristumiseni Kullerkupu tänavaga (550 m);

2) rajatakse turvasüsteemiga 18-kohaline jalgrattahoidla ja olemasolevale 30-le kohale täiendavad 20 autoparkla kohta. Parkla suurendamisel arvestatakse invakohtade vajadust; 

3) paigaldatakse rongiliikluse reaalaja infotahvel ja suunaviidad.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS