Saku-Juuliku-Jälgimäe-Tänassilma-Laagri kergliiklustee ehitamine, 2.etapp (EU50851)

Projekti kestus: 17.03.2017– 31.08.2018

Projekti maksumus: 1 088 784 eurot, millest 921 764,14 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 167 019,86 eurot Saku valla omafinantseering.

Projekti kontakt: Siim Rõõmus, telefon 671 2407, e-post siim.roomus@sakuvald.ee

Kokkuvõte: Projektiga rajatakse kokku 7 km kergliiklusteed marsruudil Saku-Juuliku-Jälgimäe-Tänassilma-Laagri. Sellega ühendatakse Saku valla põhjapoolne piirkond Tallinna linnaga ning elanikele luuakse tingimused jalgsi ja jalgrattaga turvaliseks liiklemiseks. Ehitatud kergliiklusteed kasutades on turvaline liigelda Saku, Laagri, Tallinna ühistranspordile (rongile, bussile). Ühtlasi ühendab projektiga ehitatud kergliiklustee valla põhjapoolsed külad (Tänassilma, Jälgimäe ja Juuliku).