Saku Lasteaed Päikesekild juurdeehitus (EU50264)                    

Projekti kestus: 02.03.2017 – 31.10.2017

Projekti maksumus: 1 699 373,93 eurot, millest 1 274 999,62 eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus ja 424 374,31 eurot Saku valla omafinantseering.

Projekti kontakt: Siim Rõõmus, telefon 671 2407, e-post siim.roomus@sakuvald.ee

Kokkuvõte:

Lasteaed Päikesekild juurdeehitusega luuakse kuni 96 lasteaiakohta. Lasteaia nelja rühma mahutav juurdeehitus (1,5-7aastastele lastele) paikneb loomuliku jätkuna galeriiga ühendatult keskse majandus- ja ujulaploki põhjaküljes sarnaselt olemasolevale kolmele lasteaiaplokile. Seoses uue rühmakorpuse ehitamisega teostatakse olemasolevas hoones ümberehitustöid.