Kiisa raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega

Projekti number 2014-2020.10.02.001.01.15-0028

Projekti kestus: 10.08.2015-31.12.2017

Projekti maksumus: 251 101.89 eurot, millest 187 133.48 eurot on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus ja 63 968.41 eurot Saku valla omafinantseering.

Kokkuvõte:

Käesoleva projektiga on kavas Kiisa raudteepeatuse rongireisijate arvu suurendamiseks ja erinevate transpordiliikide ühendamiseks järgmised tegevused:

1) Kasemetsa tee äärde rajatakse valgustatud kergliiklustee (1100 m), mis saab alguse Kiisa alevikus ristumisel Tõdva-Hageri maanteega ning kulgeb kuni Revali tänavani; 

2) Asula tänava äärde rajatakse kergliiklustee pikkusega 250 m, mis saab alguse 60 meetri kauguselt raudteest. Kergliiklustee algab ristumisel Pargi tänavaga ning lõpeb Viljandi mnt ristumisega;

3) ehitatakse turvasüsteemiga 18-kohaline jalgrattahoidla ja olemasolevale 16-kohalisele autoparklale asfaltkate;

4) paigaldatakse rongiliikluse reaalaja infotahvel ja suunaviidad.