Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhend

MILJON TOPSI MINUTIS

Igas minutis visatakse maailmas ära üle 1 miljoni topsi. Eestis keskmiselt 200 000 ühekordset topsi iga päev. Üritused annavad sellesse statistikasse oma osa. Kujutle nüüd olukorda, kus kõik külastajad ostavad üritusel üks kuni kolm jooki ja enamik topsidest on kasutusel vaid viis minutit …

Üritustel ja kohtumistel on jäätmetekke täielik vältimine suur ülesanne. Planeerimine on siinkohal võtmetähtsusega, sest jäätmed tekivad juba ürituse alguses (nt kutsete väljasaatmisega) ning ka peale ürituse lõppu (nt jäätmete sortimine, üle jäänud meened). Oluline on viia jäätmete hulk miinimumini: see on võimalik ürituse kõiki etappe läbi mõeldes ning lõppkokkuvõttes võib see kokku hoida ka kulusid.

Jäätmekäitluse korraldus avalikel üritustel
(1) Avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite ja/või -kottide paigaldamise eest ürituse korraldaja.
(2) Jäätmemahuteid ja/või -kotte peab olema piisavas koguses ja piisava mahuga, et vältida nende ületäitumist.
(3) Avalike ürituste korraldamisel peab soodustama jäätmete liigiti kogumist. Avalikel üritustel peab segaolmejäätmetest eraldi koguma vähemalt pakendijäätmed (sh ühekordsed nõud ja topsid) ja biojäätmed ning suunama need taaskasutusse.
(4) Võimalusel peab avalikel üritustel vältima jäätmeteket ning kasutama ühekordsete nõude ja topside asemel alternatiivseid võimalusi (nt kasutada korduvkasutatavaid joogitopse)
 
 
______________________________________________________________________________

 

JÄÄTMETE SORTIMINE

Jäätmemahuti/kogumiskott peab olema tähistatud selgelt ja arusaadavalt. Soovitav on kasutada Keskkonnaministeeriumi veebilehelt www.envir.ee/et/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid leitavaid silte (eesti, inglise ja vene keeles). Sealt lehelt leiab ka jäätmete sortimise juhised.
 

Pakendijäätmed

Väiksemate ürituste puhul saab pakendijäätmete kogumist korraldada nii, et väljas on paar pakendikogumise punkti (nt taara ja segapakend) ning hiljem saab need korralduskoha pakendimahutisse valada, tühja taara saab viia taarapunkti.
Suuremate ürituste korral on mõistlik võtta abiks mõni teenusepakkuja, kes paigaldab kogumispunktid ja kogub hiljem pakendi kokku, nt TVO
Kui üritustel on toitlustajad, toidu müüjad või kauplejad, siis nende pakendijäätmete kogumiskohad peaksid asuma külastajate omadest eraldi. Sageli on näiteks suured pappkastid visatud külastajate mõeldud jäätmemahutitesse ning need jäätmemahutid täituvad kiiresti.
 
Biojäätmed
Kui üritusel tekib biolagunevaid jäätmeid, siis need tuleb eraldi koguda, sh ka biolagunevad nõud.
 
 
______________________________________________________________________________

 

JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE

 • Kasuta biolagunevaid või komposteeritavaid nõusid, nt mixpack.ee, greenware.eemultipack.ee/shop/et/uhekordsed-noud/biolagunevad-noud
 • Põnev lahendus on ka söödavad nõud (tassid, taldrikud, kõrred jne)
 • Mõtle üle toidu kogused, mida on vaja tellida. Kas järelejäänud toitu on võimalik kellelegi annetada?
 • Siltide, kaelapaelte, bännerite, ala kaartide jm infokandjate tellimine planeeri nii, et võimalikult suurt osa neist annaks korduskasutada järgmisel korral
 • Loobu ühekordsetest topsidest, nt rendi nõusid Nõukojast või kasuta korduskasutatavaid topse, valla poolt pakutavaid või Topsiring / Panditops
 • Üheks võimaluseks on soetada korduskasutatavad topsid oma logo ja nimega, erinevaid topse saab nt pakendikeskus.ee
 • Loobu kõrtest (vali nt söödavad või pilliroost kõrred), õhupallidest, ühekordse kasutusega reklaam/brändinännist
 • Korduskasuta kasutuskõlblikke silte, bännereid, kaelapaelu, nimesilte jms

 

Korduvkasutatavad topsid

Saku vald soetas korduskasutatavad valla logoga topsid, mida on võimalik kasutada valla avalikel üritustel ühekordsete joogitopside alternatiivina. Korduskasutatavate topside kasutamise süsteem on sarnane pandipakendi süsteemiga – jooki ostes makstakse joogitopsi eest pandiraha ning topsi tervena tagastades makstakse pandiraha tagasi. Niimoodi on võimalik vähendada tuhandete ühekordsete plasttopside teket ja seeläbi muuta Saku valla üritused keskkonnasõbralikumaks. Topsi kasutamisest loe lähemalt SIIT.

Topsid soetati Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega.

Foto: Merilin Piirsalu

______________________________________________________________________________

 

PEA MEELES

Huvitavat ja kasulikku lugemist avaliku ürituse korraldajale
 
 • Anna partneritele (sh catering-firmale) jäätmekäitlusega seotud korraldustest võimalikult varakult teada. Teavita ka sellest, kui ühekordsed plastnõud ei ole oodatud, kui on soovitav kasutada topsiringi jne
 • Samuti teavita külastajaid võimalikult varakult ürituse ootustest erinevate kanalite kaudu, nt võta oma tops kaasa, kasutame topsiringi jne
 • Selgus on võtmetähtsusega! Mõtle hoolikalt läbi, kuidas oma ootused külastajatele võimalikult hästi selgeks ja arusaadavaks teha (juhised, sildid). Jälgi, et külastajatele mõeldud juhised ja sildid oleksid üleval enne esimese külastaja tulekut
 • Korda kauplejatele reeglid enne ürituse algust üle
 • Korda keskkonnareeglid üle ka heakorratiimile ja koristajatele
 

Juhend, kuidas korraldada Saku vallas keskkonnasõbralikke üritusi (infomaterjal pdf-failina)