Keskkonnasõbralike ürituste korraldamise juhend

MILJON TOPSI MINUTIS

Igas minutis visatakse maailmas ära üle 1 miljoni topsi. Eestis keskmiselt 200 000 ühekordset topsi iga päev. Üritused annavad sellesse statistikasse oma osa. Kujutle nüüd olukorda, kus kõik külastajad ostavad üritusel üks kuni kolm jooki ja enamik topsidest on kasutusel vaid viis minutit …

Üritustel ja kohtumistel on jäätmetekke täielik vältimine suur ülesanne. Planeerimine on siinkohal võtmetähtsusega, sest jäätmed tekivad juba ürituse alguses (nt kutsete väljasaatmisega) ning ka peale ürituse lõppu (nt jäätmete sortimine, üle jäänud meened). Oluline on viia jäätmete hulk miinimumini: see on võimalik ürituse kõiki etappe läbi mõeldes ning lõppkokkuvõttes võib see kokku hoida ka kulusid.

Saku valla jäätmehoolduseeskirja § 6
Jäätmekäitluse korraldus avalikel üritustel
(1) Avalikul üritusel vastutab jäätmekäitluse, sh jäätmemahutite ja/või -kottide paigaldamise eest ürituse korraldaja.
(2) Jäätmemahuteid ja/või -kotte peab olema piisavas koguses ja piisava mahuga, et vältida nende ületäitumist.
(3) Avalike ürituste korraldamisel peab soodustama jäätmete liigiti kogumist. Avalikel üritustel peab segaolmejäätmetest eraldi koguma vähemalt pakendijäätmed (sh ühekordsed nõud ja topsid) ja biojäätmed ning suunama need taaskasutusse.
(4) Võimalusel peab avalikel üritustel vältima jäätmeteket ning kasutama ühekordsete nõude ja topside asemel alternatiivseid võimalusi (nt kasutada korduvkasutatavaid joogitopse)
 

JÄÄTMETE SORTIMINE

Jäätmemahuti/kogumiskott peab olema tähistatud selgelt ja arusaadavalt. Soovitav on kasutada Keskkonnaministeeriumi veebilehelt https://www.envir.ee/et/liigiti-kogumise-juhendid-ja-sildid leitavaid silte (eesti, inglise ja vene keeles). Sealt lehelt leiab ka jäätmete sortimise juhised.
 

Pakendijäätmed

Väiksemate ürituste puhul saab pakendijäätmete kogumist korraldada nii, et väljas on paar pakendikogumise punkti (nt taara ja segapakend) ning hiljem saab need korralduskoha pakendimahutisse valada, tühja taara saab viia taara- punkti.
Suuremate ürituste korral on mõistlik võtta abiks mõni teenusepakkuja, kes paigaldab kogumispunktid ja kogub hiljem pakendi kokku, nt www.tvo.ee
Kui üritustel on toitlustajad, toidu müüjad või kauplejad, siis nende pakendijäätmete kogumiskohad peaksid asuma külastajate omadest eraldi. Sageli on nt suured pappkastid visatud külastajate mõeldud jäätmemahutitesse ning need jäätmemahutid täituvad kiiresti.
 
Biojäätmed
Kui üritusel tekib biolagunevaid jäätmeid, siis need tuleb eraldi koguda, sh ka biolagunevad nõud.
 

JÄÄTMETEKKE VÄLTIMINE


PEA MEELES

Huvitavat ja kasulikku lugemist avaliku ürituse korraldajale
 
  • Anna partneritele (sh catering-firmale) jäätmekäitlusega seotud korraldustest võimalikult varakult teada. Teavita ka sellest, kui ühekordsed plastnõud ei ole oodatud, kui on soovitav kasutada topsiringi jne.
  • Teavita külastajaid võimalikult varakult ürituse ootustest erinevate kanalite kaudu, nt võta oma tops kaasa, kasutame topsiringi jne.
  • Selgus on võtmetähtsusega! Mõtle hoolikalt läbi, kuidas oma ootused külastajatele võimalikult hästi selgeks ja arusaadavaks teha (juhised, sildid). Jälgi, et külastajatele mõeldud juhised ja sildid oleksid üleval enne esimese külastaja tulekut.
  • Korda kauplejatele reeglid enne ürituse algust üle.
  • Korda keskkonnareeglid üle ka heakorratiimile ja koristajatele.
 

Juhend, kuidas korraldada Saku vallas keskkonnasõbralikke üritusi (infomaterjal pdf-failina)