4.02.19

Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Täiendavat teavet järelhooldusteenuse kohta annab sotsiaalhoolekande teenistuse lastekaitse peaspetsialist Airi Maasalu, telefon 671 2428, airi.maasalu@sakuvald.ee.

Toimetaja: VICTORIA PARMAS