Vee-ettevõtted

AS Saku Maja tel 672 9180

Roobuka küla Metsanurga tee piirkond
Kiisa aleviku Järvekalda tn piirkond
Kurtna küla tiheasustusala piirkond
Lokuti küla tiheasustusala piirkond
Tõdva küla tiheasustusala piirkond
Saku aleviku piirkond
Tänassilma küla tehnopargi piirkond, Kungla elamupiirkond, Metsavaimu tn, Vetevana tn, Johannese tee
Saustinõmme küla Metsaveere piirkond

 

OÜ SLH & Hooldus tel 514 4689

Rahula küla ühisveevärgi piirkond
MTÜ Aiandusühing Kuresoo
Metsanurme küla aiandusühistute Kuresoo ja Kaseoksa maa-ala