Keskkonna, ürituste ja reklaamiga seotud taotlused

_____________________

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuse leht

Avaliku ürituse turvaplaan

Tervishoiuteenuste osutamine avalikel üritustel

NB! Avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste nõuded

_____________________

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus elektrooniliseks täitmiseks)

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus täitmiseks wordis)

_____________________

Reklaami paigaldamise taotlus (paigaldamine, kujunduse kooskõlastamine, taotluste esitamine, konsultatsioonid, enesereklaami ja kaubandusliku teabe määratlemine: Silver Riisalo, arhitekt-planeerija, tel. 671 9339, e-post silver.riisalo@sakuvald.ee)

Reklaamimaksu deklaratsioon

_____________________