Keskkonna, ürituste ja reklaamiga seotud taotlused