Keskkonna, ürituste ja reklaamiga seotud taotlused

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastuse leht

Avaliku ürituse turvaplaan

Tervishoiuteenuste osutamine avalikel üritustel

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus elektrooniliseks täitmiseks)

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus täitmiseks wordis)

Müügipileti taotlus ja müügipiletite hinnad

Reklaami paigaldamise taotlus (paigaldamine, kujunduse kooskõlastamine, taotluste esitamine, konsultatsioonid, enesereklaami ja kaubandusliku teabe määratlemine: Silver Riisalo, arhitekt-planeerija, tel. 671 9339, e-post silver.riisalo@sakuvald.ee)

Reklaamimaksu deklaratsioon