Keskkonna, ürituste ja reklaamiga seotud taotlused

_____________________

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

Avaliku ürituse turvaplaan

Tervishoiuteenuste osutamine avalikel üritustel

NB! Avalikel üritustel kasutatavate seadmete ja paigaldiste nõuded

Politsei- ja Piirivalveameti soovitused avaliku ürituse korraldamisel

_____________________

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus elektrooniliseks täitmiseks)

Taotlus ruumide kasutamiseks (taotlus täitmiseks wordis)

_____________________

Reklaami paigaldamise taotlus 
Reklaami paigaldamine, kujunduse kooskõlastamine, taotluste esitamine, konsultatsioonid, enesereklaami ja kaubandusliku teabe määratlemine, info: Silver Riisalo, arhitekt-planeerija, tel. 671 9339, e-post silver.riisalo@sakuvald.ee

Reklaamimaksu deklaratsioon (paigaldustaotlus on esitatud läbi SPOKU)
Reklaamimaksu deklaratsioon (paigaldustaotlus on esitatud vanal vormil)

_____________________

Tänava sulgemisloa taotlus

_____________________