Keila jõe reoveekogumise alal toimuvad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tööd

13.07-17.07 teeb Merko Infra AS torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Tulika tee
 • Aprilli tee
 • Timuti tee
 • Kasemetsa tee kergliiklustee killustikaluse ehitus
 • Heakorratööd ja teede taastamine Üksnurme piirkonnas
 • Heakorratööd ja teede taastamine Kuresoo piirkonnas

20.07-24.07  teeb Merko Infra AS torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Tulika tee
 • Aprilli tee
 • Timuti tee
 • Heakorratööd ja teede taastamine Üksnurme piirkonnas
 • Heakorratööd ja teede taastamine Kuresoo piirkonnas

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS Merko Infra projektijuhi Viljar Paas poole, e-mail: viljar.paas@merko.ee

 

13.07-17.07 teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kasemetsa tee (Saare-Revali)
 • Kasemetsa tee (Jõekääru-Sireli)
 • Kasemetsa tee (Kasemetsa 69 tupik)
 • Vaakumjaama ehitus
 • Kasemetsa tee (mnt)

20.07-24.07  teeb AS TREV-2 Grupp torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Kasemetsa tee (Saare-Revali)
 • Kasemetsa tee (Jõekääru-Sireli)
 • Kasemetsa tee (Kasemetsa 69 tupik)
 • Kasemetsa tee (RP-Kasemetsa-Revali)
 • Vaakumjaama ehitus

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS TREV-2 Grupp projektijuhi Steve Hiiop poole, e-mail: Steve.hiiop@trev2.ee

 

13.07-17.07 teeb AS YIT Eesti torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Hageri tee
 • Roheluse tee
 • Tervise tee
 • Pihlapuu tee
 • Soonurme tee
 • Heki tee
 • Astra tee
 • Standarti tee
 • Roobuka põik
 • Terakese tee

20.07-24.07 teeb AS YIT Eesti torustike ehitustöid järgnevatel lõikudel:

 • Hageri tee
 • Roheluse tee
 • Tervise tee
 • Pihlapuu tee
 • Soonurme tee
 • Heki tee
 • Astra tee
 • Standarti tee
 • Roobuka põik
 • Terakese tee

Täpsemate küsimuste korral pöörduda AS YIT Eesti objektijuhi abi Mikk Raud poole, e-mail: mikk.raud@yit.ee

06.02.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu TREV-2 Grupp AS-ga Kiisa piirkonda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) rajamiseks Keila jõe reoveekogumisala veemajandusprojekti raames. Lepingu maksumus on ca 5,22 miljonit €, sh abikõlblik osa 4,37 miljonit €, millest Ühtekuuluvusfondi (ÜF) toetus moodustab 3,71 miljonit €.

31.01.2019 sõlmis Saku Maja AS projekteerimis-ehituslepingu Merko Infra AS-ga Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonda ÜVK rajamiseks. Lepingu maksumus on ca 6,67 miljonit €, sh abikõlblik osa 6,22 miljonit €, millest ÜF toetus on 5,29 miljonit €.

05.12.2018 sõlmiti projekteerimis-ehitusleping YIT Infra Eesti AS-ga Roobuka piirkonda ÜVK rajamiseks. Leping sõlmiti ühishanke raames koos Kohila Maja OÜ-ga, et muuhulgas välja ehitada ühistele lõikudele planeeritud torustikud kahe valla piiril. Lepingu maksumus Saku Maja AS poolt tellitavate tööde mahus on ca 4,38 miljonit €, sh abikõlblik 4,19 miljonit € (toetus 3,56 miljonit €).

Projekteerimistööd valmivad loetletud piirkondades eelduslikult 2019. a suvel ning ehitustööde valmimise tähtaeg on 2021. a augustis. Hangete tulemusena luuakse ÜVK-ga liitumisvõimalus ligi 1800 kinnistule. Kiisa ja Roobuka asulatesse rajatakse Eesti kohta suhteliselt uudse lahendusena nii suurele piirkonnale esmakordselt vaakumkanalisatsioon. Vaakumkanalisatsiooni süsteemide rajamismaksumus on küll kallim kui traditsioonilistel lahendustel, kuid investeering tasub ennast ära tänu madalamatele opereerimiskuludele.

Lisaks viimastele hangetele on Kurtna küla ÜVK ehitustööd juba lõppjärgus – töid teostab Santeh-Ehituse OÜ ning tööde valmimistähtaeg on juba selle aasta lõpus.

Terve veemajandusprojekti tulemusena rajatakse projektipiirkonda kokku ligi 63 km joogivee- ja 87 km kanalisatsioonitorustikku ning luuakse liitumisvõimalus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ligi 2200 kinnistule. ÜVK projekti eelduslik kogumaksumus on üle 19 miljoni €, lisaks sellele rahastab Saku vald omalt poolt ka projektipiirkonna teealuste ja -katete seisukorra parendamist.

 

Aiandusühistute ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise projektide osaline rahastamine

Saku valla territooriumil asuvate aiandusühistute maa-alal rahastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist või rekonstrueerimist 63,91 euro suuruses summas iga ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Juhul kui rajatakse või rekonstrueeritakse üksnes kas ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni, rahastatakse tegevust 38,35 euro suuruses summas iga ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu kohta. Saku Vallavalitsus sõlmib piirkonna vee-ettevõttega enne ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või rekonstrueerimise alustamist lepingu, millega määratakse projekti ajakava ja mõlema poole kohustused. Toetussumma kantakse ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku arveldusarvele pärast seda, kui Saku Vallavalitsus on andnud ühisveevärgi või -kanalisatsioonirajatisele kasutusloa.