17.04.23

Täiskasvanuharidus on suunatud täiskasvanud õppijale, kelle põhitegevuseks pole õppimine, vaid kes õpib töö, pere või muu tegevuse kõrvaltTäiskasvanuhariduse korraldus juhindub täiskasvanute koolituse seadusest ning täiskasvanuharidust koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakond.

 

Tasemeharidus:
Põhihariduse, üldkeskhariduse ja kutsehariduse omandamine riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses on kõigile soovijatele õppemaksuta.

a) Täiskasvanute gümnaasiumid ja koolid, kus toimub mittestatsionaarne tasemeõpe >>

b) Kutsekoolide loetelu >>

       - Kui põhiharidus on pooleli jäänud saab õpinguid jätkata kutseõppe teise>> ja kolmanda>> astme õppekavadel
       - Kutsekeskharidus põhihariduse baasil >>
       - Kutseõpe gümnaasiumi baasil >>

c) Kõrgharidus. Eesti ülikoolide õppekavad >>

 

Täiendkoolitus:
Täienduskoolituse kursuste eest maksavad õppija või õppija tööandja ise. Erandiks on Euroopa Liidu tõukefondidest rahastatud koolitused, mis on võrreldes teiste turul pakutavate koolitustega odavamad või koguni tasuta.

a) Enesetäiendamise ja tööturul konkurentsivõime tõstmiseks on võimalik läbida tasuta kursuseid >>
b) Töötukassa poolt pakutavad koolitused >> (registeeri end Töötukassa nõustamisele Töötukassa kodulehelt >>)
c) Vabahariduslikud koolituskeskused (nt rahvaülikoolid, kultuurikeskused) jt täiendkoolituste pakkujad.
Tööväliseks enesetäiendamiseks mõeldud täienduskoolitusel saad õppida just seda, mille vastu huvi tunned, seeläbi end arendada ja eluks vajalikke teadmisi ja oskusi omandada. Sellist koolitust käsitletakse vabaharidusliku koolitusena ning selle läbimine ei anna enamasti kvalifikatsiooni.
        - Eesti Vabaharidusliit >>
 
       - Eesti Rahvaülikoolide Liit >>
 
       - Ülikoolide avatud kursused (Tallinna Ülikool, TalTech
        - Mikrokraadid (Tallinna Ülikoolilt, Tartu Ülikoolilt, TalTechilt
        - Koolitused.ee >>
 
       - Kultuur.ee >>
 
       - Täiendkoolituste infosüsteem Juhan >>
 
       - Tark.ee >>

 

Teisi võimalusi teadmiste omandamiseks:
a) Raamatukogudest raamatute laenutamine.
        - Saku valla raamatukogude info >>
 
       - Online e-raamatukogu >>
b) Taskuringhäälingud (podcastid) >>
c) Dokumentaalfilmid >>

Toimetaja: ELEN JAHIMAA