Saku Valla Noortekeskus

Sakus Teaduse 1
Tel. 671 2400

Kiisal Kurtna tee 8
Tel. 607 4009
Administraatori te.l 607 4005

E-post: noortekeskus@sakuvald.ee
Juhataja Evelin Küberson

Noortekeskuse koduleht: www.sakuvallanoortekeskus.ee

Kiisa noortekeskuse fb: https://www.facebook.com/KiisaNoortekeskus/
Saku Noortekeskuse FB
Noortekeskuse instagram: 
https://www.instagram.com/saku_valla_noortekeskus/

 

Noored Kotkad ja Kodutütred Kurtna rühm
Piret Reinmann, 508 2299
piretringvee@gmail.com
Saku vald, Kurtna kool
45 liiget
 

Noored Kotkad ja Kodutütred Saku rühm
Ene Ahas, Marco Saar
https://mannikunoored.blogspot.com.ee/
e-post mannikunoored@gmail.com
Saku vald, Saku Gümnaasium
30 liiget

_______________

Huvihariduse ja huvitegevuse teenused noortele Saku vallas

Huvihariduse ja huvitegevuse kava 2022

Noorte huvitegevusest 2019/2020. hooajal

Saue koostöögrupp

Saku noorteuuring

_______________

Kasulikud lingid:

 

Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee

Eesti Noorsootöö Keskus

entk.ee

Eesti Noorteühenduste Liit

enl.ee

Eesti Üliõpilaskondade Liit

eyl.ee

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

ank.ee

Mitteformaalne Haridus 

mitteformaalne.ee

Vabatahtlik töö

vabatahtlikud.ee

Rajaleidja 

rajaleidja.ee

Noorsootöö ajakiri Mihus

mitteformaalne.ee/mihus.html

Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskus

heak.ee

Noorte omaalgatuslike ideede projektifond

Nopi üles

Stardiplats

stardiplats.ee

Vaimse tervise veebileht

peaasi.ee

Eesti Seksuaaltervise Liidu veebileht       

amor.ee

Tasuta psüholoogiline nõustamine

lahendus.net

Noorte Tugila

tugila.ee

Tugiõpilaste Oma Ring Eestis

tore.ee

Lapsemure

lapsemure.ee