27.04.23

 

Saku valla keskkonnakuu raames kutsume kõiki üles osalema loodusfoto konkursil „Kevadine Saku valla loodus läbi kaamerasilma".

 

Märka Saku valla kevadist loodust ja näita meile oma parimaid võtteid loodusfotode konkursil!

Saada meile oma parimad fotod 31. maiks 2023.

 

Saku valla maikuu 2023 loodusfoto konkurss kutsub kõiki huvilisi üles osalema võistlusel, mis keskendub looduse kaunimate hetkede jäädvustamisele. Konkursi eesmärk on innustada inimesi avastama ja hindama Saku valla looduse ilu ning edendada fotograafia kui kunstivormi.

Konkurss on avatud kõigile huvilistele, olenemata vanusest ja kogemustest fotograafias. Osalemiseks tuleb edastada läbi veebipõhise vormi fotod hiljemalt 31. maiks 2023. Vormi tuleb sealhulgas lisada foto pealkiri, pildistamise aeg, koht ning soovi korral ka lühikirjeldus.

Osalejad saavad esitada kuni 5 fotot, mis on tehtud Saku valla territooriumil maikuus 2023 ja kajastavad looduse erinevaid tahke - alates metsikutest maastikest ja loomadest kuni õitsevate taimedeni. Piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.

Võistlustöid hindab esialgu Saku Vallavalitsuse hindamiskomisjon. Komisjon hindab pilte nende tehnilise kvaliteedi, loovuse ja visuaalse mõju alusel. Hindamiskomisjoni poolt välja valitud fotod avalikustatakse valla sotsiaalmeedias, kus publiku hääletusel selguvad konkursi võidutööd. Tulemuste avalikustamine ning auhindade üleandmine toimub 2023. aasta juunikuus. Võitjaid teavitatakse nii sotsiaalmeedias kui ka e-kirja teel.

Konkursi võidutöid autasustatakse auhindadega ning nende fotod avaldatakse Saku valla veebilehel ja sotsiaalmeediakanalites. Autasustamine toimub kahes vanusekategoorias: lapsed (kuni 13. aastased, k.a) ning noored ja täiskasvanud (alates 14. eluaastast). Fotokonkursi vanema vanusekategooria esimese koha võitja foto avaldatakse ka juulikuu Saku Sõnumite kaanel. Auhinnad paneb välja Saku Vallavalitsus ja Saku Spordikeskus.

Osavõtja vastutab enda ja piltide kohta esitatud andmete õigsuse eest ja kinnitab, et ta on konkursile saadetud piltide autor.

Korraldajatel on õigus tasuta kasutada konkursil osalenud pilte võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel sotsiaalmeedias, avalikel üritustel, valla veebilehel ja valla ajalehes. Kommertseesmärkidel võivad korraldajad konkursil osalenud pilte kasutada ainult kokkuleppel autoritega.