21.01.19

 

2018/2019. õppeaastaks pakutavad lastehoiukohad

Saku vallavalitsusel on sõlmitud 2018/2019. õppeaastaks lapsehoiuteenuse osutamiseks lepingud nelja Saku vallas asuva lastehoiuga:
* MTÜ Saku Sofi Lastekeskus (Saku, Üksnurme tee 8)
* SLH & Hooldus OÜ (Pihlaka lastehoid, Rahula küla, Pihlaka tee 2)
* OÜ Laagri Lastehoid (lastehoid Väike Päike, Saue vald, Laagri, Valga 10)
* Lustila OÜ (Saue vald, Laagri, Kaselaane 15-1)
 
 

Valla lastehoiukohtade jagamise põhimõtted

Kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta. 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha võib asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga. Kuna Saku vallas on lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui vallal lasteaiakohti, siis võimaldab vallavalitsus sõimeealisele lapsele lastehoidu ning tasub teenuse eest ise, vanema tasuda jääb kohatasust 50 eurot (sama suur kui Saku valla lasteaedade kohatasu, mida vanem peab katma) ning toiduraha.

Kui on tegemist erivajadusega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda, siis valib vald lapsehoiu koostöös vanemaga.

Lapse lastehoidu panemise protsess on järgmine:

1. Vanem valib vallavalitsuse lepingupartneriteks olevatest lastehoidudest välja ühe ning lepib sellega kokku, millal laps hakkab hoius käima.

2. Vanem teeb vallavalitsusele vabas vormis avalduse (heli.veersalu@sakuvald.ee), kus ta kinnitab, et on nõus kuni lasteaiakoha saamiseni lastehoiukohaga, ning teatab, millal ja millises hoius laps käima hakkab.

3. Vanema, valla ja lapsehoiu vahel sõlmitakse kolmepoolne leping.

4. Lastehoidu läinud laps on lasteaiajärjekorras edasi ning kui järgmisel aastal tema järjekord kätte jõuab ja lasteaias koht vabaneb, siis vald seda perele ka pakub.

Infot lasteaia ja -hoiu kohta saab vallavalitsuse hariduse peaspetsialistilt Heli Veersalult, tel. 6 712 415

heli.veersalu@sakuvald.ee.

Toimetaja: SIIRI RAAGMETS