Valla lastehoiukohtade jagamise põhimõtted

Kohalikul omavalitsusel on kohustus pakkuda 1,5–7aastastele lastele lasteaiakohta. 1,5–3-aastase lapse lasteaiakoha võib asendada vanema nõusolekul lastehoiukohaga. Kuna Saku vallas on lasteaiajärjekorras rohkem lapsi kui vallal lasteaiakohti, siis võimaldab vallavalitsus sõimeealisele lapsele lastehoidu ning tasub teenuse eest ise, vanema tasuda jääb kohatasu vastavalt kehtestatud määrusele ja toiduraha.

Hüvitise määrad alates 01.09.2022 on kinnitatud Saku Vallavalitsuse 15.09.2022 korraldusega nr 40

Kui on tegemist erivajadusega lapsega, kes vajab nõustamiskomisjoni otsusel eritingimusi, mida vald ei suuda pakkuda, siis valib vald lapsehoiu koostöös vanemaga.

Lapse lastehoidu panemise protsess on järgmine:

1. Vanem valib välja lapsehoiu ning lepib sellega kokku, millal laps hakkab hoius käima. Hoid peab omama tegevusluba, ning olema nõus valla poolt hüvitatava summaga.

2. Vanem esitab e-keskkonnas ARNO (sisene SIIT) eralastehoiu koha taotluse, soovitavalt kuu aega enne hoidu minemist. Kui taotluse esitamise valikus ei ole soovitud hoidu, palun ühendust võtta haridusspetsialistiga, kes lisab soovitud hoiu valikusse taotluse esitamiseks. 

3. Vanema, valla ja lapsehoiu vahel sõlmitakse kolmepoolne leping. Lepingu allkirjastamine toimub e-keskkonnas ARNO. Taotlus menetletakse esmalt hoiu ja siis valla ametniku poolt. Peale seda toimub allkirjastamine järgmiselt: hoid, lapsevanem ja vald. Lepingu allkirjastamise kohta tuleb vanemale teavitus taotlusele märgitud e-posti aadressile. Allkirjastamiseks on vajalik ID-kaart, Smart ID või Mobiil ID.

4. Lastehoidu läinud laps on lasteaiajärjekorras edasi. Kui järgmisel aastal tema järjekord kätte jõuab ja lasteaias koht vabaneb, siis vald seda perele ka pakub.

Lisainfo saamiseks palun pöörduda vallavalitsuse haridusspetsialisti Merlin Seervaldi poole telefonil 6 712 437 või e-posti aadressil merlin.seervald@sakuvald.ee.

Saku alevikus tegutseb lastehoiuna Saku Sofi Lastekeskus http://sakusofilastekeskus.eu/lastehoid/

Hoiud, kellega on sõlmitud kolmepoolseid lepinguid vanema, hoiu ja valla vahel, on leitavad SIIT

Hoidude asukohad kaardil on leitavad SIIT