Kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO.

Keskkonda saab sisse logida SIIT. Selleks on vajalik ID-kaart, Smart-ID või Mobiil ID.

 

SAKU VALLA LASTEAEDADE JA KOOLIDE KAART

Koolide kontaktid

Saku Gümnaasium

Aadress: Tallinna mnt 10, Saku, 75501

Kontakttelefon: 6718 000 

Faks: 6718 006

E-post: kool@saku.edu.ee
Direktor Keit Fomotškin, keit.fomotskin@saku.edu.ee

Koduleht: www.saku.edu.ee

Saku Gümnaasiumi FB

 

Kurtna Kool

Aadress: Kurtna tee 50, Kurtna, 75518

Kontakttelefon: 6719 230  

E-post: kurtnakool@sakuvald.ee

Direktor Kristjan Saar, kristjan.saar@sakuvald.ee

Koduleht: www.kurtnakool.ee

Kurtna Kooli FB

 

Kajamaa Kool

Aadress: Kajamaa küla, 75504

Kontakttelefon: 6719 687

E-post: kajamaa.kool@sakuvald.ee

Direktor Merit Udusalu, merit.udusalu@sakuvald.ee

Tel 53 488 068

Koduleht: www.kajamaakool.ee
FB K
ajamaa Kool

        

Saku Muusikakool

Aadress: Tallinna mnt 10, Saku, 75501

Kontakttelefon: 6718 030 

E-post: muusikakool@sakuvald.ee

Direktor Tauno Valdna, tauno.valdna@sakuvald.ee

Koduleht: www.sakumuusikakool.ee

  

 

Õpilaste tunnustamine

Õpilaste tunnustamise korra järgi tunnustatakse õpilasi järgmiste saavutuste eest:

a) gümnaasiumi lõpetamine kuld- või hõbemedaliga;
b) põhikooli baasil kutseõppe lõpetamine kiitusega;
c) Saku vallas tegutseva põhikooli lõpetamine kiitusega;
d) Saku Muusikakooli lõpetamine kiitusega;
e) 1.-6. koha saavutamine rahvusvahelisel/vabariiklikul aineolümpiaadil või ainekonkursil.

 

Tunnustuse saamiseks tuleb koolil, lapsevanemal või täiskasvanud õppijal SPOKU keskkonna kaudu edastada eelpool välja toodud tunnustuse saavutanud õppuri andmed hiljemalt 15. mai 2024. Saku valla koolides õppivate noorte tulemused sisestavad koolide esindajad ise SPOKU süsteemi ja neid eraldi noorel või vanemal edastada ei tule.

Tunnustused antakse üle tublidele õpilastele korraldatud üritusel Saku Vallavolikogu või vallavalitsuse esindaja poolt.

Osade eelpool mainitud tunnustustega kaasnevad rahalised preemiad. Rahalisele preemiale on õigus õpilasel, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel tunnustuse saamisele eelneva aasta 31. detsembri ja käesoleva aasta 01.juuni seisuga Saku vald.

Rahaline preemia kantakse preemia pälvinud õpilase arveldusarvele hiljemalt tunnustusürituse toimumise päeval.