Haridusega seotud taotlused ja toimingud

_____________________

Haridusteenustega seotud taotlused esitatakse  e-keskkonnas ARNO:

- kool
- lasteaed
- huvikool
- huviringid
- lastehoid
- koduse lapse toetus 

* Siseneda saab ID kaardiga, Smart ID või Mobiil ID-ga

_____________________

JUHENDID

Sporditegevuse toetuse eelistuse märkimine 

Juhend koduse lapse toetuse taotlemiseks

Põhikooli lõputunnistuse päring EHIS-est 2021

Juhend 10. klassi astumise taotluse esitamiseks 2021

Juhend kooli astumise taotluse esitamiseks 2021

Juhend kooli puudutavate taotluste esitamiseks

Juhend lasteaeda puudutavate taotluste esitamiseks

Juhend pikapäevarühma koha taotlemiseks

_____________________