19.01.18

Haridus

MTÜ Mängides Targaks
Majanduslauamängu ringid erinevatele vanuserühmadele: eelkooliealised, noorem- ja vanem kooliaste.
www.mangidestargaks.ee

info@mangidestargaks.ee
Merike Koort, tel 526 6355
Merike Ots, tel 503 6397

 
FIE Riina Robinson
Inglise keele tunnid (järeleaitamine, kõik astmed, ärikeel) Sakus  õppijale  sobival ajal.
Riina Robinson, 56 205 565,  robinsonrs2000@gmail.com
 
Kajamaa Kool
Põhikool Kajamaa küla; tel 6719 687, kajamaa.kool@sakuvald.ee
 
Kurtna Kool Põhikool-lasteaed
Kurtna küla, Kurtna tee 50; tel 6719 230, kurtnakool@sakuvald.ee
 
Saku Gümnaasium Gümnaasium
Saku, Tallinna mnt 10; tel 6718 000, gymnaasium@sakuvald.ee
Toimetaja: VICTORIA PARMAS