22.07.21
Haridus
MTÜ Mängides Targaks
Majanduslauamängu ringid erinevatele vanuserühmadele: eelkooliealised, noorem- ja vanem kooliaste.
www.mangidestargaks.eeinfo@mangidestargaks.ee
Merike Koort, tel 526 6355, Merike Ots, tel 503 6397
 
FIE Riina Robinson
Inglise keele tunnid (järeleaitamine, kõik astmed, ärikeel) Sakus  õppijale  sobival ajal.
Riina Robinson, 5620 5565,  robinsonrs2000@gmail.com
 
Kajamaa Kool
Põhikool Kajamaa küla; tel. 671 9687, kajamaa.kool@sakuvald.ee
 
Kurtna Kool Põhikool-lasteaed
Kurtna küla, Kurtna tee 50, tel. 671 9230, kurtnakool@sakuvald.ee
 
Saku Gümnaasium 
Saku, Tallinna mnt 10, tel 671 8000, gymnaasium@sakuvald.ee
 
Toimetaja: ANNIKA KUBJA