31.08.15
Ettevõtteid Saku vallas on võimalik leida kasutades Telemedia teenust
 
Majandustegevuse registri koduleheküljelt  leiate erinõuetega tegevusaladel registreeritud ettevõtjad.
 
Kui soovite Saku valla kodulehel avaldada infot oma ettevõtte kohta, siis palun saata
victoria.parmas@sakuvald.ee või saku@sakuvald.ee järgmised andmed: 
 
    ettevõtte nimi
    tegevusalad
    aadress
    kodulehekülg (selle olemasolul)
    kontaktnumbrid
 

Autoremont              Ehitus, Mööbel

 

Haldusteenused, Tehingud kinnisvaraga
 

Haridus                     Huviharidus,Kultuur