SAKU VALLA JÄÄTMEJAAMADE JA KOGUMISMAHUTITE KAART

Jäätmejaamade ja kogumismahutite asukohad tabelina leiad siit.

__________________

NB! Liigiti kogutavate jäätmete avalikke kogumismahuteid tohivad kasutada kõik Saku valla elanikud. Kogumismahuteid haldavad erinevad ettevõtted/organisatsioonid.

*Klaaspakendi kogumismahuti puudumisel võib klaaspakendi panna segapakendi mahutisse.

*Ainult määrdumata pakend. Määrdunud pakend on segaolmejääde!

*Pappkastid tuleb ruumi säästmise mõttes eelnevalt kokku suruda.

 

Koostööpartnerid

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
Mustamäe tee 24, Tallinn 10621
Tel: +372 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Lao tn 5, Maardu, Harjumaa 74114
Tel: +372 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Tel: +372 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee