SAKU VALLA JÄÄTMEJAAMADE JA KOGUMISMAHUTITE KAART

Jäätmejaamade ja kogumismahutite asukohad tabelina leiad siit.

__________________

NB! Liigiti kogutavate jäätmete avalikke kogumismahuteid tohivad kasutada kõik Saku valla elanikud. Kogumismahuteid haldavad erinevad ettevõtted/organisatsioonid.

*Klaaspakendi kogumismahuti puudumisel võib klaaspakendi panna segapakendi mahutisse.

*Ainult määrdumata pakend. Määrdunud pakend on segaolmejääde!

*Pappkastid tuleb ruumi säästmise mõttes eelnevalt kokku suruda.

 

Pakendikotiteenus

Pakendkoti teenus on mõeldud eramajadele, et muuta igapäevane jäätmete liigiti kogumine võimalikult mugavaks. Pakendikotti võib panna kõik puhtad metall- ja plastpakendid, samuti joogikartongi. Kõige olulisem ongi jälgida, et pakendid oleksid puhtad, sest ainult nii saab neid taaskasutada. On ju ilmselge, et jogurtit ja plastikut kokku sulatades head plastmassi ei saa. Kui pakendikott on täis, pole vaja teha muud, kui tõsta see kord kuus värava taha. Igale kliendile jäetakse kokkulepitud kohta, näiteks postkasti, uus pakendikott. Edasi liiguvad pakendid sorteerimiskeskusesse, kus need läbivad täiendavad sorteerimise.

Pakendikotiteenus toimib üle Saku valla territooriumi, st igas külas ja alevikus.

Pakendite üleandmine korterites ja suvilaühistutes: ühistud saavad tellida pakendijäätmete kogumiseks jäätmemahuti jäätmevedaja Ragn-Sells AS käest.

Lisainfo www.tvo.ee/teenused/eramajale või www.ragnsells.ee/pakendikott

Tasuta pakendikoti tellimine

 

 

Koostööpartnerid

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
Mustamäe tee 24, Tallinn 10621
Tel: +372 640 3240
E-post: eto@eto.ee
www.eto.ee

MTÜ Eesti Pakendiringlus
Lao tn 5, Maardu, Harjumaa 74114
Tel: +372 633 9240
E-post: info@pakendiringlus.ee
www.pakendiringlus.ee

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)
Suur-Sõjamäe 48b, Tallinn 11415
Tel: +372 681 1480
E-post: info@tvo.ee
www.tvo.ee