Detailplaneeringu algatamise taotlus

Riigilõivu tagastamise taotlus

Maamaksust vabastamise avaldus

Projekteerimistingimuste, ehitusloa ja kasutusloa taotlused ning teatised palume esitada elektroonselt Ehitisregistri (EHR-i) kaudu.