Raieluba

Saku vallas tiheasustusalal kasvavate puude raiumiseks on vaja taotleda raieluba Saku Vallavalitsusest. Raieloa avalduse leiab siit ja selle võib võib täidetuna ning allkirjastatuna esitada nii paberkandjal (Juubelitammede tee 15, Saku alevik) kui ka digitaalselt (saku@sakuvald.ee). Avaldusele tuleb lisada ka plaan või skeem kinnistust, kuhu on märgitud eemaldamisele kuuluva(te) puu(de) asukoht.
Raielubasid puudutavate küsimuste korral võib pöörduda vallaaedniku poole (tel. 671 2436; joel.villem@sakuvald.ee).
Raieluba ei ole vaja taotleda eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste raiumiseks.
Kui on tekkinud olukord, kus ohtliku puu tõttu on teie elule, tervisele või varale tekkinud pöördumatu oht, võite puu raiuda esimesel võimalusel, kuid sellest tuleb Saku Vallavalitsust esimesel võimalusel kirjalikult teavitada.
Soovides raiuda metsa metsaseaduse §3 mõistes, tuleb raieloa saamiseks pöörduda Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni Harjumaa kontori poole Viljandi mnt 16, Tallinn, tel 674 4800 või harju@keskkonnaamet.ee.

 

Riigimets

Saku vallas riigimetsade uuendamise, kasvatamise, kasutuse ja metsakaitse kavandamisega tegeleb RMK Harjumaa metskond. 2016. aasta riigimetsa raiete nimekiri ja paiknemine Saku vallas.

Eramets
SA Erametsakeskus on riigi asutatud sihtasutus, mille ülesanne on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine.